ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2018-12-29

У СЛОВЯНСЬКУ ПЕРЕВІРИЛИ СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ (протокол вимірів)

Фахівцями департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації триває проведення досліджень впливу діючих джерел забруднення на стан атмосферного повітря за допомогою пересувної лабораторії.

Нагадаємо, яким саме чином оцінюється вплив забруднювачів на людину.

Основним критерієм якості атмосферного повітря є гранично допустима концентрація (ГДК) забруднюючої речовини. Для визначення якості атмосферного повітря послуговуються двома ГДК – максимально разовою (ГДК м.р.) і середньодобовою (ГДК с.д.).

Середньодобова гранично допустима концентрація (ГДК с.д.) – характеристика небезпечності шкідливої речовини, встановлена для попередження загальнотоксичного, канцерогенного, мутагенного та інших впливів речовин на організм людини у разі довгострокового перебування людини в такому середовищиі. Така характеристика отримується на основі багаторазових цілодобових спостережень.

dav

У нашому випадку рівень забруднення оцінювався в порівнянні з ГДК  максимально разовою (ГДК м.р.), яка є основною характеристикою небезпечності шкідливої речовини, при короткотривалому впливі ( 20 хв.) атмосферних домішок.

Пил класифікують за його аеродинамічними властивостями, оскільки ці властивості визначають можливість перенесення та видалення часток з повітря. В дослідженнях використовують наступні розмірні фракції :

TSP–сума речовин у вигляді твердих суспендованих часток (мікрочастинки та волокна) або зважених часток, враховуються всі частки, що знаходяться в повітрі;

РМ10–речовини у вигляді твердих суспендованих часток (мікрочастинки та волокна) із аеродинамічним діаметром менше 10 мкм;

РМ2.5-речовини у вигляді твердих суспендованих часток (мікрочастинки та волокна) із аеродинамічним діаметром менше 2,5 мкм.

Для показників РМ 2.5* та РМ 10* рівень забруднення оцінювався згідно вимог з імплементації Директиви 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 року про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи  (ГДК*).

Спостереження проводилися за вмістом оксиду вуглецю, оксидам азоту, сірчистого ангідріду, аміаку, сірководню, пилу (загального  та фракціям РМ 10.0, РМ 2.5), які входять до основного переліку речовин-забруднювачів під час моніторингу. За результатами спостережень було складено протокол, який наведено нижче.

Отже, 21.12.2018 року перевищення ГДК* було зафіксовано за вмістом РМ2.5 та РМ 10 в обох місцях відбору проби. По вмісту інших забруднювачів перевищень ГДК мр не спостерігалось.

ПРОТОКОЛ виїзду пересувной лабораторії м.Славянск 21.12.18