ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2019-01-04

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ СТАНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ У КРАСНОГОРІВЦІ

Фахівці департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації проводить дослідження впливу діючих джерел забруднення на стан  атмосферного повітря  за допомогою пересувної лабораторії.

Нагадаємо, яким чином оцінюється вплив забруднювачів на людину.

Основним критерієм якості атмосферного повітря є гранично допустима концентрація (ГДК) забруднюючої речовини. Для визначення якості атмосферного повітря послуговуються двома ГДК – максимально разовою (ГДК м.р.) і середньодобовою (ГДК с.д.).

Середньодобова гранично допустима концентрація (ГДК с.д.) – характеристика небезпечності шкідливої речовини, встановлена для попередження загальнотоксичного, канцерогенного, мутагенного та інших впливів речовин на організм людини у разі довгострокового перебування людини в такому середовищі. Така характеристика отримується на основі багаторазових цілодобових спостережень.

Пил класифікують за його аеродинамічними властивостями, оскільки ці властивості визначають можливість перенесення та видалення часток з повітря. В дослідженнях використовують наступні розмірні фракції :

TSP–сума речовин у вигляді твердих суспендованих часток (мікрочастинки та волокна) або зважених часток, враховуються всі частки, що знаходяться в повітрі;

РМ10–речовини у вигляді твердих суспендованих часток (мікрочастинки та волокна) із аеродинамічним діаметром менше 10 мкм;

РМ2.5-речовини у вигляді твердих суспендованих часток (мікрочастинки та волокна) із аеродинамічним діаметром менше 2,5 мкм.

У нашому випадку рівень забруднення оцінювався в порівнянні з ГДК  максимально разовою (ГДК м.р.), яка є основною характеристикою небезпечності шкідливої речовини, при короткотривалому впливі ( 20 хв.) атмосферних домішок, а також ГДК*  для показників РМ 2.5 та РМ 10 згідно вимог з імплементації Директиви 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 року про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи.

13 грудня 2018 року проводилися спостереження атмосферного повітря у с.Красногорівка Ясиноватського району. Спостереження проводилися за  вмістом оксиду  вуглецю (СО), оксидам азоту (NO, NO2), сірчистого  ангідріду (SO2), аміаку (NH3), сірководню (H2S), пилу (загального та фракціям РМ 10.0, РМ 2.5), які входять до основного переліку речовин-забруднювачів під час моніторингу. За результатами спостережень було складено протокол.

Отже 13.12.2018 року  незначне перевищення ГДК * було зафіксовано за вмістом  РМ2.5 (1,04 ГДК * ) на вул. Садовій,44, також перевищення вмісту РМ 2.5 (3,0 ГДК*) та РМ10  (1,56 ГДК*) під час спостережень в районі вул. Степної, буд.8 . Під час спостережень  на         вул. Гагаріна, 11а було зафіксовано перевищення вмісту аміаку (2.04 ГДК м.р.) в атмосферному повітрі на протязі 20 хвилин.

ПРОТОКОЛ 13.12 2018 м. Красногорівка Ясиноватського району