ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Новини

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В КВІТНІ 2018 Р.

Місто Маріуполь У квітні було відібрано та проаналізовано 1751 проба атмосферного повітря. Спостереження проводились на 5-ти постах  за такими забруднюючими інгредієнтами: пил, діоксид азоту, діоксид сірки, оксид вуглецю, фенол, формальдегід, ...

2018-05-16

ОГЛЯД ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД РІЧОК КАЛЬЧИК І КАЛЬМІУС В РАЙОНІ М. МАРІУПОЛЯ

Відбір проб поверхневих вод на р. Кальчик (п. Кременівка) було проведено 16 квітня. Результати аналізів по 31 інгредієнту виявили: зафіксовано випадки ВЗ по сульфатах (> 1000 мг/дм3) на усіх станціях ...

2018-05-16

ОГЛЯД ЗАБРУДНЕННЯ МОРСЬКИХ ВОД ПРИБЕРЕЖНОЇ ЗОНИ М. МАРІУПОЛЯ  

У квітні, в прибережній частині моря,  було виявлено перевищення граничнодопустимих концентрацій (ГДК), в середньому за місяць,  по вмісту нафтопродуктів, нітритів та фенолів.  Забруднення морської води нафтопродуктами  було виявлено у квітні ...

2018-05-16