ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2016-05-20

22 ТРАВНЯ ВІДЗНАЧАЄТЬСЯ МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ БІОЛОГІЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ

1Тема 2016 року — Актуалізація тематики біорізноманіття, підтримання життя людей і їх джерел засобів до існування.
У своєму Посланні з нагоди Міжнародного дня біологічного різноманіття 2016 року Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун зазначив, що біологічне різноманіття та екосистемні послуги, які воно забезпечує, — це основа життя на Землі, а також джерело коштів для існування і запорука благополуччя людей у всьому світі. Охорона біорізноманіття та запобігання подальшій його втрати — це необхідна інвестиція в наше спільне майбутнє.
Біорізноманіття розглядається як важлива тема в галузі сталого розвитку на період до 2030 року. Необхідно зупинити процес втрати біорізноманіття, а в інших галузях визнати важливу роль біологічного різноманіття у викоріненні злиднів, забезпеченні продовольства і питної води та поліпшенні життя в містах.
Стратегічний план в галузі збереження та сталого використання біорізноманіття на період 2011-2020 років, прийнятий на десятій нараді Конференції Сторін, що проводилась 18-29 жовтня 2010 року в Нагої (префектура Айті, Японія), визначає в тому числі наступні цільові завдання в області біорізноманіття, зокрема:
— як мінімум скоротити наполовину і там, де це можливо, привести майже до нуля, темпи втрати всіх природних місць мешкання, включаючи ліси;
— забезпечити охорону 17 відсотків районів суші і внутрішніх вод і 10 відсотків прибережних і морських районів;
— відновити як мінімум 15 відсотків деградованих територій шляхом проведення заходів, спрямованих на їх охорону і відновлення.
Але незважаючи на численні зобов’язання світової спільноти, втрата біорізноманіття триває все більш швидкими темпами в усіх регіонах. А очікуваний розвиток секторів, які одночасно залежать від біологічного різноманіття і впливають на нього — таких як сільське, лісове і рибне господарство та аквакультура, — серйозно ускладнить зусилля, спрямовані на припинення втрати біорізноманіття, в найближчі кілька десятків років.
«Сьогодні, в Міжнародний день біологічного різноманіття, — зазначив Генеральний секретар ООН, — я настійно закликаю всі уряди і зацікавлені сторони охороняти і раціонально використовувати різноманітність життя на Землі на благо нинішнього і майбутніх поколінь. Збереження біологічного різноманіття — це невід’ємна частина наших зобов’язань друг перед другом і перед планетою, яка нас годує!»
Особливого значення питання збереження біорізноманіття, впровадження принципів сталого розвитку набуває в умовах Донецької області. Пошкодження природних екосистем внаслідок бойових дій, неможливість впровадження системних заходів для відновлення природних комплексів внаслідок втрати контролю над частиною території області – це тільки окремі наслідки сьогоденної ситуації в Донбасі. У зв’язку з цим, Стратегією розвитку Донецької області на період до 2020 року визначено пріоритетні завдання, метою яких є поліпшення стану навколишнього природного середовища та раціональне використання природних ресурсів, зокрема:
відтворення природних комплексів, земельних та водних ресурсів;
розширення існуючої мережі природоохоронних, зокрема природно- заповідних, територій, раціональне використання їх природних та рекреаційних ресурсів для формування економічного середовища та розвитку сфери зайнятості населення в регіонах;
— розробка системних заходів щодо пошуків альтернативних джерел водопостачання водоємких виробництв по галузях економіки, які залежать від централізованої подачі води з р. Сіверський Донець;
— підвищення рівня «екологічної культури» та формування екологічного світогляду населення через систему безперервної екологічної освіти та освіти для сталого розвитку;
залучення громадськості до природоохоронних дій, у тому числі шляхом організації екологічних акцій в населених пунктах області.
В рамках відзначення Міжнародного дня біорізноманіття органи місцевої влади, адміністрації установ природно-заповідного фонду організовують проведення акцій, екскурсій, вікторин, конкурсів, публікують в засобах масової інформації просвітницькі матеріали екологічного спрямування, щоб в черговий раз привернути увагу громадськості, в першу чергу, підростаючого покоління до питань збереження природи, економного використання природних ресурсів.

Довідка.
У відповідь на загрозливі темпи зникнення видів і екосистем, викликані діяльністю людини, Програма Організації Об’єднаних Націй з навколишнього середовища (ЮНЕП) організувала розробку міжнародної конвенції про біологічне різноманіття.
Конвенція була відкрита для підписання 5 червня 1992 року на Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро (зустріч на вищому рівні «Планета Земля»). До цього часу її підписали 168 сторін. Конвенція про біологічне різноманіття є відображенням зростаючої прихильності світової спільноти принципам сталого розвитку. Вона є суттєвим кроком вперед по шляху збереження біологічного різноманіття, сталого використання його компонентів і спільного отримання на справедливій і рівній основі вигід, пов’язаних з використанням генетичних ресурсів.
На своїй нараді 21 червня 2011 року Екологічна Рада Європейського Союзу затвердила Стратегію, націлену на припинення втрати біорізноманіття та екосистемних послуг в ЄС до 2020 року, і постановила продовжити обговорення заходів, спрямованих на ефективне та послідовне здійснення Стратегії. Стратегія включає 6 основних цільових завдань і 20 заходів, що сприяють Європі в досягненні її мети, яка охоплює наступне:
1) здійснення в повному обсязі природоохоронного законодавства ЄС для захисту біорізноманіття;
2) вдосконалення захисту екосистем і розширене використання «зеленої» інфраструктури;
3) підвищення стійкості сільського та лісового господарства;
4) вдосконалення управління рибними запасами;
5) посилення боротьби з інвазивними чужорідними видами;
6) збільшення вкладу ЄС в діяльність щодо уповільнення втрати біологічного різноманіття на світовому рівні.