ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2017-03-03

3 БЕРЕЗНЯ – ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ДИКОЇ ПРИРОДИ

 

803912-300x2573 березня 1973 року у м.Вашингтон була прийнята Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою знищення (CITES). Тому, дата Всесвітнього дня дикої природи була вибрана зовсім не випадково.

CITES є однією з найбільших угод з охорони дикої природи. Участь у ній добровільна, однак дотримання її положень для всіх членів є обов’язковим. На даний час до Конвенції долучилось майже 180 держав, в тому числі, і Україна (14 травня 1999 року).

Мета конвенції полягає в наданні гарантій, що міжнародна торгівля дикими тваринами і рослинами не створює загрози їх виживанню. CITES вимагає, щоб весь імпорт, експорт, реекспорт та інтродукція тварин та рослин проводилися на підставі дозволів та сертифікатів. Зараз приблизно 6000 видів тварин і 30 000 видів рослин перебувають під охороною CITES проти надмірної їх експлуатації в результаті міжнародної торгівлі.

Проблема збереження дикої природи є дуже актуальною і для Донецької області – промислового регіону, який займає унікальну позицію на межі двох природних зон – Лісостепу і Степу. Це обумовлює її високе флористичне та фауністичне багатство.

За даними науковців сучасний склад флори Донецької області – це близько 2 тисяч видів судинних рослин, серед яких вже зараз майже 150 видів занесені до Червоної книги України, 31 вид – до Світового червоного списку, 288 — охороняються на регіональному рівні.

Видовий склад фауни Донецької області нараховує понад 25 тисяч видів тварин різноманітних систематичних груп, з яких більше 24 тисяч видів представлені безхребетними тваринами. Майже 150 видів тварин, які перебувають на території області, занесені до Червоної книги України. Понад 190 видів є рідкісними, зникаючими, ендемічними, реліктовими і мають особливу наукову, природоохоронну та іншу цінність. 25 видів фауни області занесені до додатків Конвенції СITES.

Відзначення цього дня сприятиме приверненню уваги міжнародної спільноти до надзвичайної цінності дикої природи та її екологічного, генетичного, соціального, економічного, наукового, культурного та рекреаційного значення для забезпечення сталого розвитку та добробуту людини. Цей день покликаний нагадати нам про нагальну потребу посилити боротьбу зі злочинами проти дикої природи, які мають широкомасштабні економічні, екологічні та соціальні наслідки.

Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації пропонує всім підприємствам, установам та організаціям, а також іншим зацікавленим сторонам, включаючи громадське суспільство та неурядові організації долучитися до відзначення Всесвітнього дня дикої природи та приєднатися до проведення заходів, направлених на залучення якомога більшого кола людей до вирішення проблем збереження дикої природи.