ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2018-04-10

ПЕРЕСУВНА ЕКОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ ПЕРЕВІРИЛА СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ У КОСТЯНТИНІВСЬКОМУ РАЙОНІ ДОНЕЧЧИНИ

Фахівці департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації спільно з Краматорською лабораторією спостережень за забрудненням атмосферного повітря продовжують проводити  дослідження  впливу діючих джерел забруднення на стан  атмосферного повітря  за допомогою сучасної пересувної екологічної лабораторії.

Для вірного розуміння наведених результатів спостереження треба знати, яким чином оцінюється вплив забруднювачів на людину.

Основним критерієм якості атмосферного повітря є гранично допустима концентрація (ГДК) забруднюючої речовини. Для визначення якості атмосферного повітря послуговуються двома ГДК – максимально разовою (ГДК м.р.) і середньодобовою (ГДК с.д.).

Максимально разова гранично допустима концентрація (ГДК м.р.) – основна характеристика небезпечності шкідливої речовини, яка встановлюється для попередження рефлекторних реакцій у людини (відчуття запаху, світлової чутливості, біоелектричної активності головного мозку тощо) при короткотривалому впливі  (20 хв.) атмосферних домішок. 

Середньодобова гранично допустима концентрація (ГДК с.д.) – характеристика небезпечності шкідливої речовини, встановлена для попередження загальнотоксичного, канцерогенного, мутагенного та інших впливів речовин на організм людини  разі довгострокового перебування людини в такому середовищиі. Така характеристика отримується на основі багаторазовіх цілодобових спостережень.

Цього разу спостереження проводилися у Костянтинівському районі, в селищах, які перебувають під впливом діяльності птахоферми у с. Яблунівка та Щербинівської птахофабрики, діяльність яких створюють потенційну небезпеку для стану довкілля та ймовірність впливу на умови проживання мешканців найближчих населених пунктів, зокрема  досить специфічний неприємний запах відходів виробництва,  мовлений вмістом у них деяких хімічних сполук :  амінів, меркаптанів,  сірководню, органічних кислот та ін. Зважаючи на характер та ознаки діяльності  цих підприємств, досліджено параметри атмосферного повітря за пріоритетними показниками як вміст оксиду  вуглецю (СО), оксидів азоту (NO, NOx, NO2), сірчистого  ангідріду (SO2), аміаку (NH3), сірководню (H2S), пилу (загального  та фракціям РМ 10.0, РМ 2.5).

Результати дослідження наведено у протоколах. 03.04. 2018 року перевищення ГДК м. р. зафіксовано не було. Та проблема  з відходами виробництва потребує вирішення.

Під час спілкування з представниками громади було запропоновано      створення укриття гноєсховища з шаром торфу для покращення хімічних якостей та  прискорення процесів ферментації застосовувати технологію вермикомпостування, використовувати верикомпост як органічне добриво.

ПРОТОКОЛ ВИМІРЮВАНЬ:  Протокол

 

.