ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2018-10-29

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводить обговорення

Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації.

2. Назва проекту акту, винесеного на обговорення

Проект Програми Чисте повітря Донеччини 2018-2020 роки та прогноз до 2030 року.

3. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія прийнятих рішень

—  органи місцевого самоврядування, об’єднанні територіальні громади, райдержадміністрації, суб’єкти господарювання;

— усі соціальні групи населення;

— представники інститутів громадянського суспільства екологічного спрямування.

4. Можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін

— забезпечення екологічної безпеки, охорона та поліпшення стану навколишнього природного середовища, шляхом реалізації природоохоронних заходів, в сфері охорони атмосферного повітря.

5. Електронна адреса, строк і форма подання письмових пропозицій та зауважень

—  електронна адреса: eco.d@dn.gov.ua;

—  строк подання пропозицій: до 13 листопада 2018 року (включно);

—  письмові пропозиції подаються у довільній формі.

6. Номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення

Номер контактного телефону: (095) 644-25-25

7. Прізвище, ім’я відповідальної особи органу виконавчої влади

Стригіна Марія Володимирівна – начальника відділу атмосферного повітря, управління з видачі документів дозвільного характеру департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації.

8. Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення

— строк оприлюднення результатів обговорення: до 19 листопада 2018 року;

— спосіб оприлюднення результатів обговорення: розміщення інформації на офіційному сайті департаменту www.ecology.donoda.gov.ua.

Проект Програми Чисте повітря Донеччини 2018-2020 роки та прогноз до 2030 року.