ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2018-11-14

ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

  1. Найменування органу виконавчої влади, який проводив обговорення.

Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації

  1. Питання або назва проекту акта, винесеного на обговорення.

Проект Програми Чисте повітря Донеччини 2018-2020 роки та прогноз до 2030 року.

  1. Інформація про пропозиції, що надійшли до органу виконавчої влади за результатами обговорення.

Пропозицій, зауважень та рекомендацій щодо проекту Програми Чисте повітря Донеччини 2018-2020 роки та прогноз до 2030 року у процесі обговорення не надходило.

  1. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення.

Проект Програми Чисте повітря Донеччини 2018-2020 роки та прогноз до 2030 року буде винесено на розгляд колегії облдержадміністрації.