ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2019-07-16

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У ЧЕРВНІ 2019 р.

Місто Маріуполь

У червні було відібрано та проаналізовано 1454 проби атмосферного повітря. Спостереження проводились на 5-ти постах за такими забруднюючими інгредієнтами: пил, діоксид азоту, діоксид сірки, оксид вуглецю, фенол, формальдегід, сірководень та аміак. Також,    визначалась концентрація водневих іонів (рН) в атмосферних опадах.

У цілому по місту у червні відзначалось перевищення середньомісячних концентрацій у перерахунку на одиниці  ГДКс.д. по пилу (1,2 ГДКс.д), діоксиду азоту (1,7 ГДКс.д), фенолу (2,9 ГДКс.д) та формальдегіду (10,0 ГДКс.д). Середньомісячні концентрації решти      інгредієнтів, у цілому по місту, не перевищували граничнодопустимих  значень.

По районах міста: концентрації забруднювачів повітря, які перевищували середньомісячні ГДК, спостерігались: по формальдегіду (на усіх постах); по пилу та фенолу у Кальміуському, Центральному районах міста; по двоокису азоту у Кальміуському, Центральному та Приморському районах міста. Рівень забруднення діоксидом сірки, оксидом вуглецю та аміаком не перевищував граничнодопустимої норми.

На екологічні показники в місті впливають метеорологічні умови, які сприяють забрудненню атмосфери (МУВЗ). У червні було передано на підприємства та екологічним організаціям міста 20 штормових (оперативних) попереджень: 1- другого ступеня, 6 – першого ступеня, 13 — без ступеня забруднення. Несприятливі метеоумови у червні спостерігались протягом 24 днів.

Порівняльний аналіз середньомісячних концентрацій забруднюючих речовин повітря виявляє: у порівнянні червня з травнем 2019 середньомісячні концентрації окису вуглецю,    двоокису азоту – знизилися. Середньомісячні концентрації пилу, двоокису сірки та аміаку  залишилися на рівні попереднього місяця, а концентрації фенолу і формальдегіду — збільшилися.

Порівнюючи концентрації за червень 2018 року із червнем 2019 року, можна відзначити  зростання середньомісячних концентрацій по діоксиду сірки, фенолу та формальдегіду. Концентрації пилу, окису вуглецю, двоокису азоту, аміаку – залишилась на рівні 2018 року.

Місто Краматорськ:

Краматорською лабораторією спостережень за забрудненням атмосферного повітря   відбір проб для хімічного аналізу повітря у червні 2019 проводився на 4-х стаціонарних постах спостережень для визначення вмісту у атмосферному повітрі 15 забруднюючих  речовин, основних: пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та специфічних:  фенолу, фториду водню, формальдегіду, також 8 важких металів.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Краматорськ забруднюючих речовин  за місяць було відібрано і проаналізовано 1094 проби.

Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось. Загальний рівень забруднення по місту залишився високим, ІЗА в середньому по місту зріс до  8,28.

Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували гранично допустиму концентрацію (ГДКс.м.) з формальдегіду у 3,2 рази, діоксиду азоту у  1.5  рази.

У порівнянні з попереднім місяцем показники забруднення атмосферного повітря пилом, діоксидом сірки та оксидом вуглецю зафіксовано на тому ж рівні. Підвищився вміст  діоксиду азоту та формальдегіду в атмосферному повітрі. Зменшилися значення вмісту в   атмосферному повітрі фенолу та  фториду водню.

У порівнянні з попереднім роком у червні місяці показники вмісту пилу, фториду  водню та фенолу в атмосферному повітрі зменшилися. Підвищилися значення вмісту   оксиду вуглецю, діоксиду азоту та формальдегіду в атмосферному повітрі. На тому ж рівні зафіксовано значення вмісту діоксиду сірки.

 Місто Слов’янськ

Краматорською лабораторією спостережень за забрудненням атмосферного повітря  Донецького РЦГМ відбір проб для хімічного аналізу повітря у червні 2019 проводився на 2-х стаціонарних постах спостережень: на ПСЗ № 8, розташованому за адресою вул. Свободи,12 та ПСЗ № 9, розташованому за адресою вул. Григорія Данилевського, 114а. Спостереження велось за 15 забруднюючими речовинами, основними: пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та специфічними: фенолу, фториду водню, формальдегіду, також 8 важкими металами.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Слов’янськ забруднюючих речовин  за місяць було відібрано і проаналізовано 726 проб.

Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось. Загальний рівень забруднення атмосфери по м. Слов’янськ за індексом забруднення атмосфери (ІЗА)  підвищений, значення ІЗА зросло до 6,52 .

Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували гранично допустиму концентрацію (ГДКс.м.) лише з формальдегіду у 2,5 раз.

У порівнянні з попереднім місяцем  показники забруднення атмосферного повітря для оксиду вуглецю залишилися без змін. Зросли показники забруднення діоксидом сірки та   формальдегідом. Знизилися показники забруднення пилом, діоксидом азоту, фенолом та фторидом водню.

У порівнянні з червнем минулого року у м. Слов’янськ значення вмісту в атмосферному повітрі пилу, фенолу та фториду водню знизилися. Зросли показники забруднення оксидом вуглецю, діоксидом азоту та формальдегіду. Показники забруднення атмосферного     повітря для діоксиду сірки залишилися без змін.