ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2018-04-19

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В БЕРЕЗНІ 2018 Р.

Місто Маріуполь

У березні було відібрано та проаналізовано 1767 проб атмосферного повітря. Спостереження проводились на 5-ти постах  за такими забруднюючими інгредієнтами: пил, діоксид азоту, діоксид сірки, оксид вуглецю, фенол, формальдегід, сірководень та аміак. Також, визначалась концентрація водневих іонів (рН) в атмосферних опадах.

          У цілому по місту, за березень відзначалось перевищення середньомісячних концентрацій у переліку на одиниці  ГДКс.д. по діоксиду азоту (1,5 ГДКс.д), фенолу (2,0 ГДКс.с) та формальдегіду (2,6 ГДКс.с). Середньомісячні концентрації решти  інгредієнтів, у цілому по місту, не перевищували граничнодопустимих  значень.

Концентрації забруднювачів повітря, які перевищували середньомісячні ГДК, спостерігались: по пилу та фенолу — в Кальмиуському і Центральному районах, а діоксиду азоту і  формальдегіду у Центральному, Кальміуському та Лівобережному районах міста. Рівень забруднення  діоксидом сірки, оксидом углецю та аміаком не перевищував граничнодопустимої норми.

На екологічні показники в місті впливають метеорологічні умови, які сприяють забрудненню атмосфери (МУВЗ). У березні було передано на підприємства та екологічним організаціям міста 11 штормових (оперативних) попереджень 1–го ступеню забруднення (мало-небезпечне забруднення, згідно норм Міністерства охорони здоров’я). Несприятливі метеоумови  у березні спостерігались на протязі  18 днів.

Порівняльний аналіз середньомісячних  концентрацій забруднюючих речовин повітря виявив: у порівнянні  березня з лютим  2018 року, концентрації   діоксиду сірки, фенолу та формальдегіду знизилися, середньомісячні концентрації діоксиду азоту  збільшилися, а концентрації пилу, оксиду вуглеця та аміаку залишились на попередньому рівні.

Порівнюючи концентрації за березень 2018 року із березнем 2017 року, можна відзначити  зростання середньомісячних концентрацій по діоксиду азоту та фенолу. Концентрації аміаку залишились на рівні 2017 року, середньомісячні концентрації пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю та формальдегіду – знизилися.

Місто Краматорськ:

Краматорською лабораторією  спостережень за забрудненням атмосферного повітря  відбір проб для хімічного аналізу повітря у березні 2018 проводився на 4-х стаціонарних постах спостережень для визначення вмісту у атмосферному повітрі 15 забруднюючих речовин, основних : пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та специфічних:  фенолу, фториду водню, формальдегіду, також 8 важких металів.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Краматорськ забруднюючих речовин  за місяць було відібрано і проаналізовано 1149  проб.

Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось.

Загальний рівень забруднення по місту залишився  високим, ІЗА в середньому по місту зріс до  8,4.

Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували гранично допустиму концентрацію ГДК з формальдегіду у 1.7 рази та фенолу у 3,0 рази.

У порівнянні з попереднім місяцем показники забруднення атмосферного повітря з фенолу зросли.  На тому ж рівні зафіксовано значення вмісту пилу, оксиду вуглецю, діоксиду сірки, діоксиду азоту та фториду водню. Показники вмісту формальдегіду знизилися.

У порівнянні з попереднім  роком у березні  місяці  показники вмісту в атмосферному  повітрі формальдегіду, діоксиду сірки, фториду водню, діоксиду азоту та оксиду вуглецю зменшилися. На тому ж рівні зафіксовано значення вмісту пилу. Показники забруднення атмосферного повітря фенолом зросли.

Місто Слов’янськ

Краматорською лабораторією  спостережень за забрудненням атмосферного повітря  Донецького РЦГМ відбір проб для хімічного аналізу повітря в березні 2018 року проводився на 2-х стаціонарних постах спостережень: на ПСЗ № 8, розташованому за адресою  вул. Свободи,12 та ПСЗ № 9, розташованому за адресою  вул. Григорія Данилевського, 114а.  Спостереження велось за  15 забруднюючими речовинами, основними : пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та специфічними:  фенолу, фториду водню, формальдегіду, також 8 важкими металами.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Слов’янськ забруднюючих речовин  за місяць було відібрано і проаналізовано   822 проби.

Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось.

Загальний рівень забруднення атмосфери по м. Слов’янськ за індексом забруднення атмосфери (ІЗА) високий , але значення ІЗА зріс до 9,28.

          Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували гранично допустиму концентрацію ГДК з формальдегіду у 2,0 рази, з діоксиду азоту у 1,2 рази та фенолу у 3,0 рази.

У порівнянні з попереднім місяцем  показники забруднення атмосферного повітря для пилу, оксиду вуглецю, діоксиду азоту, діоксиду сірки  та фториду водню  залишилися без змін. Значення показників вмісту формальдегіду  зменшилися. Підвищився вміст фенолу.

У порівнянні з березнем минулого року  у м. Слов’янськ незмінними залишилися показники вмісту пилу та фториду водню. Значення вмісту  в атмосферному повітрі оксиду вуглецю, діоксиду сірки, діоксиду азоту  та формальдегіду знизилися.   Натомість, зросли показники   забруднення з фенолу.

Огляд забруднення морських вод прибережної зони  м. Маріуполя

 У березні, в прибережній частині моря,  було виявлено перевищення граничнодопустимих концентрацій (ГДК), в середньому за місяць,  по вмісту

нафтопродуктів та  нітритів.

Забруднення морської води нафтопродуктами  було виявлено у березні на

ст. 34 (гирло річки Кальміус) – 5,6 ГДК.

Вміст фенолу у морській воді не перевищував 0,5 ГДК.

Забруднення морської води нітритами  спостерігалось на  трьох станціях  контролю ЗДССК:

—   на ст. 32 (район пляжу біля СРЗ) – 2,2 ГДК;

—   на ст. 33 (канал порту к-та «Азовсталь») – 1,1 ГДК;

—   на ст. 34 (гирло річки Кальміус) – 2,5 ГДК.

Вміст азоту амонійного у березні не перевищував 0,4 ГДК.

Середньомісячні  концентрації  СПАР у морській воді не перевищували 0,3 ГДК.

Температура морської води в прибережній частині моря  на початку місяця знаходилась у  діапазоні  0,2 — 4,0 0 С, а  в кінці місяця  склала 2,7 — 6,4 0 С.

У гирлі річки Кальміус температура води змінювалась від 4,6 до 7,6 0 С, відповідно на початку та у кінці місяця.

Середньомісячний вміст розчиненого у воді кисню знаходився відповідно до сезонної норми та склав 12,97 мг/дм3 (101 % насичення).

Огляд забруднення поверхневих вод річок Кальчик і Калміус в районі м. Маріуполя.

 Відбір проб поверхневих вод на р. Кальчик (п. Кременівка) було проведено 22 березня 2018 року.

По результатах аналізів із 31 інгредієнту виявлено  випадок ВЗ по сульфатах (> 1000 мг/дм3).

Перевищення ГДК було  отримано:

  • по фенолах (> 0,001 мг/дм3) – 0,001 мг/дм3;
  • по сульфатах (> 100 мг/дм3) – 1969,2 мг/дм3;
  • по хрому VI  (> 0,001 мг/дм3) – 0,009 мг/дм3;
  • по іонах кальцію (> 180 мг/дм3) – 280,5 мг/дм3;
  • по іонах магнію (> 40 мг/дм3) – 218,9 мг/дм3.