ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2017-01-10

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ПРО СТАН НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В ГРУДНІ 2016 Р.

Місто Маріуполь Відбір проб атмосферного повітря за державною Програмою р. в Маріуполі проводиться на 5 стаціонарних постах (ПНЗ), розташованих в Кальміуському, Лівобережному, Центральному та Приморському районах.

В грудні було відібрано і проаналізовано 1904 проби атмосферного повітря. Спостереження проводилися на 5-х постах по наступним забруднюючих інгредієнтів: пилу, діоксиду азоту, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, фенолу, формальдегіду, сірководню і аміаку. Також визначалася концентрація водневих іонів (рН) атмосферних опадах.

В цілому по місту, за грудень місяць, відзначалися перевищення середньомісячних концентрацій в перерахунку на одиниці ГДК с. д. по формальдегіду (3,7 ГДК с. д.).

Середньомісячні концентрації інших інгредієнтів, в цілому по місту не перевищували гранично припустимих значень.

Концентрації забруднювачів повітря, що перевищують середньомісячну ГДК, спостерігалися: по пилу в Кальміуському і Центральному районах і по формальдегіду — в усіх районах міста. Рівень забруднення діоксидом сірки, оксидом вуглецю, діоксидом азоту, фенолом і аміаком не перевищував гранично-допустиму норму.

На екологічну обстановку в місті впливають метеорологічні умови, що сприяють забрудненню атмосфери (МУВЗ). В грудні було передано на підприємства та екологічним організаціям міста 12 штормових (оперативних) попереджень 1–го ступеня забруднення (малонебезпечні забруднення, відповідно до норм Міністерства охорони здоров’я).

Несприятливі метеоумови в грудні місяці спостерігалися протягом 14 днів.

Порівняльний аналіз середньомісячних концентрацій забруднюючих повітря інгредієнтів показує:

У грудні порівняно з листопадом 2016 року можна відзначити, що концентрації пилу – підвищилися, середньомісячні концентрації діоксиду азоту та формальдегіду – незначно знизилися, а концентрації всіх інших забруднювачів залишилися на колишньому рівні.

Порівнюючи середньомісячні концентрації за грудень 2016 року та грудень 2015 року можна відзначити підвищення концентрацій пилу, оксиду вуглецю, діоксиду азоту й формальдегіду, зниження концентрацій фенолу. Середньомісячні концентрації діоксиду сірки й аміаку залишилися на                   колишньому рівні.

 

Місто Краматорськ Краматорською лабораторією  спостережень за забрудненням атмосферного повітря  Донецького РЦГМ відбір проб для хімічного аналізу повітря у грудні 2016 проводився на 4-х стаціонарних постах спостережень: на ПСЗ № 2 (Стара частина міста, вул. Доменщиків, 2),

ПСЗ № 3 (Соц. місто, вул. Ярослава Мудрого,43), ПСЗ № 4 (Новий Світ, вул. Механічна, 18), та на ПСЗ № 5 (Старе місто, вул.1 Травня,1). Краматорська ЛСЗА проводила визначення вмісту в атмосферному повітрі 7 забруднюючих речовин, а саме: пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту, фенолу, фториду водню, формальдегіду.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Краматорськ забруднюючих речовин  за місяць було відібрано і проаналізовано 1662      проби.

Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось.

Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували граничнодопустиму концентрацію (ГДК) з формальдегіду у 3,0 рази,фенолу у 2,0 рази та діоксиду азоту у 2,0 рази.

 Максимальні концентрації перевищували максимально-разову ГДК оксиду вуглецю у 1,2 рази, формальдегіду у 2,1 рази, діоксиду азоту у 1,9 рази, фенолу у 4,9 рази.

У порівнянні з попереднім місяцем на тому ж рівні залишилися показники забруднення атмосферного повітря з пилу, оксиду вуглецю та фториду водню. Зросли показники вмісту формальдегіду та фенолу . Показники вмісту діоксиду азоту та діоксиду сірки в атмосферному повітрі зменшилися.

У порівнянні з попереднім роком у грудні місяці показники вмісту в атмосферному повітрі фториду водню, оксиду вуглецю та пилу залишилися на тому ж рівні. Показники забруднення атмосферного повітря з діоксиду азоту, з фенолу та формальдегіду збільшилися. Показники вмісту діоксиду сірки в атмосферному повітрі зменшилися.

 

Місто Слов’янськ Краматорською лабораторією  спостережень за забрудненням атмосферного повітря  Донецького РЦГМ відбір проб для хімічного аналізу повітря у листопаді 2016 проводився на 2-х стаціонарних постах спостережень: на ПСЗ № 8, розташованому за адресою  вул. Свободи,12 та ПСЗ № 9, розташованому за адресою  вул. Григорія Данилевського 114а. Краматорська ЛСЗА проводила визначення вмісту у атмосферному повітрі 7 забруднюючих речовин, а саме : пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту, фенолу, фториду водню, формальдегіду.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Слов’янськ забруднюючих речовин за місяць було відібрано і проаналізовано 856 проб.

Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось.

 Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували гранично допустиму концентрацію ГДК з формальдегіду у 2,7 рази та з діоксиду азоту у 2,5 рази.

 Максимальні концентрації перевишували максимально-разову ГДК з діоксиду азоту у 1,7 рази, фенолу у 1,1 рази, оксиду вуглецю у 2,6 рази.

У порівнянні з попереднім місяцем  показники забруднення атмосферного повітря з пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю , фториду водню, діоксиду азоту залишилися без змін. Показники вмісту фенолу та  формальдегіду в атмосферному повітрі зменшилися.

У порівнянні з груднем минулого року у м. Слов’янськ незмінними залишилися показники вмісту в атмосферному повітрі пилу та фенолу. Показники вмісту в атмосферному повітрі формальдегіду, діоксиду азоту та діоксиду сірки зменшилися. Значення вмісту фториду водню та оксиду вуглецю збільшилося.

 

Огляд забруднення морських вод прибережної зони р. Маріуполя

 

У грудні, при відборі проб з берега, було виявлено перевищення               гранично-допустимих концентрацій (ГДК), в середньому за місяць, за вмістом азоту амонійного, нітритів і фенолів.

Забруднення морської води азотом амонійним у грудні було зафіксовано тільки на ст. 34 (гирлі р. Кальміус) – 1,3 ГДК.

Підвищений вміст у морській воді азоту нітритного спостерігалося ст. 34 (гирлі р. Кальміус) – 4,6 ГДК.

Забруднення морської води фенолами було виявлено на одній станції контролю ОГСНК, а саме на ст. 34 (гирлі р. Кальміус) – 2,3 ГДК.

Середньомісячна зміст НП і СПАР в морській воді не перевищувала 0,5 і 0,3 ГДК, відповідно.

Температура морської води в прибережній частині моря на початку місяця змінювалась від 0,6 до 3,0 0С, а до кінця місяця склала -0,2 ÷ 1,1 0С.

У гирлі річки Кальміус температура води змінювалася від 3,6 до 1,8 0С, відповідно, на початку та в кінці місяця.

Середньомісячна вміст розчиненого у воді кисню в грудні перебувало відповідно до сезонної нормою і склало 12,71 мг/дм3 (96 % насичення).

 

 

 

Огляд забруднення поверхневих вод річок Кальчик і Кальміус
в районі м. Маріуполя.
Відбір проб поверхневих вод річок Кальміус і Кальчик був проведений 6 грудня на семи станціях контролю. Результати аналізів по 31 інгредієнту зафіксували випадки ВЗ за сульфатів (> 1000 мг/дм3) на всіх станціях контролю, крім станції в п. Сартана.

Перевищення ГДК були отримані:

  • по нафтопродуктам (> 0,05 мг/дм3) — на станції в 1.5 км вище гирла р. Кальчик;
  • по фенолу (> 0,001 мг/дм3) — на чотирьох станціях (р. Кальміус, 0.2, 0.5, 0.8 ш.р. і 1.5 км вище гирла р. Кальчик);
  • по азоту амонійному (> 0,39 мг/дм3) – на чотирьох станціях (р. Кальміус, 0.2, 0.5, 0.8 ш.р. і 1.5 км вище гирла р. Кальчик);
  • по нітритам (> 0,02 мг/дм3) — на всіх станціях, крім п. Сартана та п. Кременівка;
  • по сульфатам (> 100 мг/дм3) – на всіх станціях;
  • по хрому VI (> 0,001 мг/дм3) — на всіх станціях;
  • по хлоридам (> 300 мг/дм3) — на чотирьох станціях (р. Кальміус, 0.2, 0.5, 0.8 ш.р. і 1.5 км вище гирла р. Кальчик).