ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2018-06-20

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ПРО СТАН НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В ТРАВНІ 2018 Р.

Місто Маріуполь

У травні було відібрано та проаналізовано 1746 проб атмосферного повітря. Спостереження проводились на 5-ти постах  за такими забруднюючими інгредієнтами: пил, діоксид азоту, діоксид сірки, оксид вуглецю, фенол, формальдегід, сірководень та аміак.   Також, визначалась концентрація водневих іонів (рН) в атмосферних опадах.

У цілому по місту, за травень відзначалось перевищення середньомісячних концентрацій у перерахунку на одиниці  ГДКс.д. по пилу (1,3 ГДК), діоксиду азоту (2,0 ГДКс.д), фенолу 2,2 ГДКс.с) та формальдегіду (8,9 ГДКс.с). Середньомісячні концентрації решти  інгредієнтів, у цілому по місту, не перевищували граничнодопустимих  значень.

Концентрації забруднювачів повітря, які перевищували середньомісячні ГДК, спостерігались: по пилу та фенолу — в Кальмиуському і Центральному районах, а  діоксиду азоту і  формальдегіду у Центральному, Кальмиуському та Лівобережному районах міста, а оксидом вуглецю в Кальмиуському районі. Рівень забруднення  діоксидом сірки та аміаком не перевищував граничнодопустимої норми.

На екологічні показники в місті впливають метеорологічні умови, які сприяють забрудненню атмосфери (МУВЗ). У травні було передано на підприємства та екологічним організаціям міста 18 штормових (оперативних) попереджень 1–го та 2- го ступеню забруднення (мало-небезпечне і небеспечне забруднення, згідно норм Міністерства охорони здоров’я). Несприятливі метеоумови  у травні спостерігались протягом  21 дня.

Порівняльний аналіз середньомісячних  концентрацій забруднюючих речовин повітря виявляє: у порівнянні  травня з квітнем  2018 року, середньомісячні концентрації   усіх домішок   збільшилися, окрім концентрації оксиду вуглецю та фенолу, які залишились на попередньому рівні.

Порівнюючи концентрації за травень 2018 року їз травнем 2017 року, можна також відзначити  зростання усіх середньомісячних концентрацій і тільки концентрації  діоксиду сірки та оксиду вуглецю  залишились на рівні 2017 року.

Місто Краматорськ:

Краматорською лабораторією  спостережень за забрудненням атмосферного повітря  Донецького РЦГМ відбір проб для хімічного аналізу повітря у травні 2018 проводився на 2-х стаціонарних постах спостережень: на ПСЗ № 8, розташованому за адресою  вул. Свободи,12 та ПСЗ № 9, розташованому за адресою  вул. Григорія Данилевського, 114а Спостереження велось за  15 забруднюючими речовинами, основними: пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та специфічними:  фенолу, фториду водню, формальдегіду, також 8 важкими металами.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Краматорськ забруднюючих речовин  за місяць було відібрано і проаналізовано 1470 проб.

Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось. Загальний рівень забруднення по місту залишився  високим, ІЗА в середньому по місту зріс до  10,45.

Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували гранично допустиму концентрацію (ГДК) з формальдегіду у 2,3 рази та фенолу у 3,3 рази.

У порівнянні з попереднім місяцем показники забруднення атмосферного повітря формальдегіду зросли.  На тому ж рівні зафіксовано значення вмісту пилу, оксиду вуглецю, діоксиду азоту, фториду водню  та діоксиду сірки. Значення вмісту фенолу у цьому місяці знизилося.

У порівнянні з попереднім  роком у травні місяці  показники вмісту в атмосферному  повітрі формальдегіду, діоксиду сірки, фториду водню, діоксиду азоту та оксиду вуглецю зменшилися. На тому ж рівні зафіксовано значення вмісту пилу. Показники забруднення атмосферного повітря фенолом зросли.

Місто Слов’янськ

Краматорською лабораторією  спостережень за забрудненням атмосферного повітря  Донецького РЦГМ відбір проб для хімічного аналізу повітря у травні 2018 проводився на 2-х стаціонарних постах спостережень: на ПСЗ № 8, розташованому за адресою  вул. Свободи,12 та ПСЗ № 9, розташованому за адресою  вул. Григорія Данилевського, 114а Спостереження велось за  15 забруднюючими речовинами, основними : пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та специфічними:  фенолу, фториду водню, формальдегіду, також 8 важкими металами.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Слов’янськ забруднюючих речовин  за місяць було відібрано і проаналізовано 756 проб.

Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось. Загальний рівень забруднення атмосфери по м. Слов’янськ за індексом забруднення атмосфери (ІЗА) високий , але значення ІЗА знизилося до 9, 9.

Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували гранично допустиму концентрацію ГДК з формальдегіду у 2,7 рази та фенолу у 3,0 рази.

У порівнянні з попереднім місяцем  показники забруднення атмосферного повітря для пилу, оксиду вуглецю та фториду водню  залишилися без змін. Зменшилися показники вмісту  діоксиду азоту ,фенолу, формальдегіду та діоксиду сірки.

У порівнянні з травнем минулого року  у м. Слов’янськ незмінними залишилися показники вмісту пилу. Значення вмісту  в атмосферному повітрі оксиду вуглецю, діоксиду сірки, діоксиду азоту , фториду водню та формальдегіду знизилися.   Натомість, зросли показники  забруднення з фенолу.

Огляд забруднення морських вод прибережної зони м. Маріуполя.

   У травні, в прибережній частині моря,  було виявлено перевищення граничнодопустимих концентрацій (ГДК), в середньому за місяць,  по вмісту нафтопродуктів, нітритів та фенолів.

  • Забруднення морської води нафтопродуктами  у травні було виявлено:

—  на ст. 30 (акваторія морського торгового порту) – 1,7 ГДК;

—  на ст. 32 (район пляжу біля СРЗ) – 1,4 ГДК;

—  на ст. 33 (канал порту к-та «Азовсталь») – 1,1 ГДК;

—  на   ст. 34 (гирло річки Кальміус) –  1,1 ГДК

  • Вміст фенолу, перевищуючий ГДК, було зафіксовано:

—  на ст. 30 (акваторія морського торгового порту) – 1,1 ГДК;

—  на ст. 33 (канал порту к-та «Азовсталь») – 1,4 ГДК

  • Перевищення у морській воді концентрацій нітритів  спостерігалось:

—  на ст. 32 (район пляжу біля СРЗ) – 1,3 ГДК;

—  на ст. 33 (канал порту к-та «Азовсталь») – 2,4 ГДК;

—  на  ст. 34 (гирло річки Кальміус) – 8,0 ГДК

  • Вміст азоту амонійного у травні не підіймався вище за  0,3 ГДК.
  • СПАР у морській воді не виявлено.

Температура морської води в прибережній частині моря  на початку місяця знаходилась у  діапазоні  19,6 — 20,9 0 С, а  в кінці місяця  склала 22,0 — 22,7 0 С.

У гирлі річки Кальміус температура води змінювалась від 21,0 до 24,2  0 С, відповідно на початку та у кінці місяця.

Середньомісячний вміст розчиненого у воді кисню знаходився відповідно до сезонної норми та склав   8,78  мг/дм3 (103 % насичення).

Огляд забруднення поверхневих вод

річок Кальчик і Калміус в районі м. Маріуполя.

 Відбір проб поверхневих вод річок Кальміус та Кальчик  у травні не було заплановано.