ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2018-03-21

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В ЛЮТОМУ 2018 Р.

Місто Маріуполь 

У лютому було відібрано та проаналізовано 1287 проб атмосферного повітря. Спостереження проводились на 5-ти постах за такими забруднюючими інгредієнтами: пил, діоксид азоту, діоксид сірки, оксид вуглецю, фенол, формальдегід, сірководень та аміак. Також, визначалась концентрація водневих іонів (рН) в атмосферних опадах.

 У цілому по місту, за січень відзначалось перевищення середньомісячних концентрацій у переліку на одиниці  ГДКс.д. по діоксиду азоту (1,4 ГДКс.д), фенолу (2,2 ГДКс.с) та формальдегіду (3,4 ГДКс.с). Середньомісячні концентрації решти  інгредієнтів, у цілому по місту, не перевищували граничнодопустимих  значень.

Концентрації забруднювачів повітря, які перевищували середньомісячні ГДК,  спостерігались: по пилу в Кальмиуському району, фенолу в Кальмиуському та Центральному районах,  діоксиду азота і  формальдегіду у всіх районах міста. Рівень забруднення  діоксидом сірки, оксидом вуглеця та аміаком не перевищував граничнодопустимої норми.

На екологічні показники в місті впливають метеорологічні умови, які сприяють забрудненню атмосфери (МУВЗ). У лютому було передано на підприємства та екологічним організаціям міста 10 штормових (оперативних) попереджень 1–го ступеню забруднення (мало-небезпечне забруднення, згідно норм Міністерства охорони здоров’я). Несприятливі метеоумови  у лютому спостерігались на протязі  13 днів.

Порівняльний аналіз середньомісячних  концентрацій забруднюючих речовин повітря виявляє: у порівнянні  лютого  з січнем  2018 року, концентрації   оксиду вуглецю і формальдегіду знизилися, середньомісячні концентрації пилу і фенолу збільшилися, а концентрації аміаку, діоксиду сірки та діоксида азоту залишились на попередньому рівні.

Порівнюючи концентрації за лютий 2018 року із лютим 2017 року, можна відзначити  зростання середньомісячних концентрацій по оксиду вуглецю, діоксиду азоту та фенолу. Концентрації пилу, аміаку та діоксиду сірки  залишились на рівні 2017 року , концентрації формальдегіду – знизилися.

Місто Краматорськ:

Краматорською лабораторією  спостережень за забрудненням атмосферного повітря  відбір проб для хімічного аналізу повітря у лютому 2018 проводився на 4-х стаціонарних постах спостережень для визначення вмісту у атмосферному повітрі 15 забруднюючих речовин, основних : пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та специфічних:  фенолу, фториду водню, формальдегіду, також 8 важких металів.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Краматорськ забруднюючих речовин  за місяць було відібрано і проаналізовано 1476  проб.

Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось.

Загальний рівень забруднення по місту залишився  високим, ІЗА в середньому по місту знизився до  7,3.

 Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували гранично допустиму концентрацію ГДК з формальдегіду та фенолу у 2,0 рази.

У порівнянні з попереднім місяцем показники забруднення атмосферного повітря з формальдегіду зросли.  На тому ж рівні зафіксовано значення вмісту пилу, оксиду вуглецю та фториду водню. Показники вмісту діоксиду сірки, діоксиду азоту та фенолу знизилися.

У порівнянні з попереднім  роком у лютому  місяці  показники вмісту в атмосферному  повітрі формальдегіду, діоксиду сірки, фториду водню, діоксиду азоту та оксиду вуглецю зменшилися. На тому ж рівні зафіксовано значення вмісту пилу. Показники забруднення атмосферного повітря фенолом зросли.

Місто Слов’янськ

Краматорською лабораторією спостережень за забрудненням атмосферного повітря Донецького РЦГМ відбір проб для хімічного аналізу повітря у лютому 2018 проводився на 2-х стаціонарних постах спостережень: на ПСЗ № 8, розташованому за адресою  вул. Свободи,12 та ПСЗ № 9, розташованому за адресою вул. Григорія Данилевського, 114а. Спостереження велось за 15 забруднюючими речовинами, основними: пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та специфічними: фенолу, фториду водню, формальдегіду, також 8 важкими металами.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Слов’янськ забруднюючих речовин  за місяць було відібрано і проаналізовано 760 проб.

Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось.

Загальний рівень забруднення атмосфери по м. Слов’янськ за індексом забруднення атмосфери (ІЗА) високий , але значення ІЗА знизилося до 8.37

Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували гранично допустиму концентрацію ГДК з формальдегіду у 2,3 рази, з діоксиду азоту у 1,2 рази та фенолу у 2,0 рази.

У порівнянні з попереднім місяцем  показники забруднення атмосферного повітря для пилу та оксиду вуглецю та фториду водню  залишилися без змін. Значення показників вмісту діоксиду азоту, діоксиду сірки, фенолу у зменшилися. Підвищився вміст формальдегіду.

У порівнянні з лютим минулого року  у м. Слов’янськ незмінними залишилися показники вмісту пилу. Значення вмісту  в атмосферному повітрі оксиду вуглецю, діоксиду сірки , фториду водню, діоксиду азоту  та формальдегіду знизилися.   Натомість, зросли показники   забруднення з фенолу.

Огляд забруднення морських вод прибережної зони  м. Маріуполя

 У лютому, в прибережній частині моря,  було виявлено перевищення граничнодопустимих     концентрацій (ГДК), в середньому за місяць,  по вмісту нафтопродуктів, нітритів та фенолів.

Забруднення морської води нафтопродуктами було виявлено у лютому на трьох станціях контролю:

—   на ст. 32 (район пляжу біля СРЗ) – 1,2 ГДК

—   на ст. 33 (канал порту к-та «Азовсталь») – 1,8 ГДК;

            —   на ст. 34 (гирло річки Кальміус) – 1,6 ГДК

Вміст фенолу, перевищуючий ГДК, було виявлено на ст. 33 (канал порту к-та «Азовсталь») – 2,5 ГДК

Підвищене забруднення морської води нітритами  спостерігалось на  двох станціях  контролю ЗДССК:

—   на ст. 33 (канал порту к-та «Азовсталь») – 1,1 ГДК;

—   на ст. 34 (гирло річки Кальміус) – 2,2 ГДК .

Вміст азоту амонійного у лютому не перевищував 0.5 ГДК

Середньомісячні  концентрації  СПАР у морській воді не перевищували 0,2 ГДК

Температура морської води в прибережній частині моря  на початку місяця знаходилась у  діапазоні  0,0 — 3,6 0 С, а  в кінці місяця  склала 0,0 — 0,4 0 С.

У гирлі річки Кальміус температура води змінювалась від 4,5 до 2,8 0 С, відповідно на початку та у кінці місяця.

Середньомісячний вміст розчиненого у воді кисню знаходився відповідно до сезонної норми та склав  12,67  мг/дм3 (93 % насичення).

 Огляд забруднення поверхневих вод річок Кальчик і Кальміус в районі м. Маріуполя.

 Відбір проб поверхневих вод річок Кальміус та Кальчик  у лютому не заплановано.