ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2017-05-12

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У БЕРЕЗНІ 2017 Р.

1Місто Маріуполь

Відбір проб атмосферного повітря за державною Програмою р. в Маріуполі проводиться на 5 стаціонарних постах (ПНЗ), розташованих в Кальміуському, Лівобережному, Центральному та Приморському районах.

У квітні було відібрано і проаналізовано 1756 проб атмосферного повітря. Спостереження проводилися на 5-х постах по наступним забруднюючих інгредієнтів: пилу, діоксиду азоту, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, фенолу, формальдегіду, сірководню і аміаку. Також визначалася концентрація водневих іонів (рН) атмосферних опадах.

В цілому по місту, за квітень місяць, відзначалися перевищення середньомісячних концентрацій в перерахунку на одиниці ГДК с.д. по пилу         (1,1 ГДК с.д.) та формальдегіду (5,5 ГДК с.д.). Середньомісячні концентрації інших інгредієнтів, в цілому по місту не перевищували гранично припустимих значень.

Концентрації забруднювачів повітря, що перевищують середньомісячну ГДК, спостерігалися: по пилу в Кальміуському, Центральному та Лівобережному районах; діоксиду азоту в Центральному районі і по формальдегіду — в усіх районах міста. Рівень забруднення діоксидом сірки, оксидом вуглецю і аміаком не перевищував гранично-допустиму норму. Концентрація фенолу перебувала на рівні ГДК с.д.

На екологічну обстановку в місті впливають метеорологічні умови, що сприяють забрудненню атмосфери (МУВЗ). У квітні було передано на підприємства та екологічним організаціям міста 20 штормових (оперативних) попереджень 1–го ступеня забруднення (малонебезпечні забруднення, відповідно до норм Міністерства охорони здоров’я).

Несприятливі метеоумови в березні місяці спостерігалися протягом 24 днів.

Порівняльний аналіз середньомісячних концентрацій забруднюючих повітря інгредієнтів показує:

У квітні 2017 року порівняно з березнем 2017 року можна відзначити, що концентрації пилу та формальдегіду підвищилися, концентрація діоксиду сірки й аміаку залишилися на колишньому рівні, а концентрація оксиду вуглецю і фенолу — знизилася.

Середньомісячні концентрації за квітень 2016 року та квітень 2017 року показують зростання вмісту в повітрі пилу, діоксиду азоту та формальдегіду. Концентрації діоксиду сірки та оксиду вуглецю залишилися на рівні квітня 2016 року.

крМісто Краматорськ

Краматорською лабораторією  спостережень за забрудненням атмосферного повітря  відбір проб для хімічного аналізу повітря у квітні 2017 проводився на 4-х стаціонарних постах спостережень для визначення вмісту у атмосферному повітрі 15 забруднюючих речовин, основних : пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та специфічних:  фенолу, фториду водню, формальдегіду, також 8 важких металів.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Краматорськ забруднюючих речовин за місяць було відібрано і проаналізовано 1476 проб.

Треба відзначити, що підвищений рівень забруднення спостерігався в районі с. Жовтневий, де ІЗА склав 6,8. Високий рівень забруднення спостерігався в зоні розташування ПСЗ №3 (Соцмісто), ПСЗ№4 (Новий Світ) та ПСЗ№5 (Старе місто), для яких ІЗА дорівнював 10; 10,1 та 8,5 відповідно.

Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось.

Загальний рівень забруднення по місту можна оцінити, як високий (ІЗА дорівнює 10,2).

Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували гранично допустиму концентрацію ГДК з формальдегіду у 3,3 рази та діоксиду азоту у 1,2 рази, фенолу у 1.3 рази.

У порівнянні з попереднім місяцем показники забруднення атмосферного повітря з фенолу та формальдегіду збільшилися. Показники забруднення атмосферного повітря з оксиду вуглецю, пилу, фториду водню та діоксиду сірки залишилися без змін. Показники вмісту діоксиду азоту дещо знизилися.

У порівнянні з попереднім роком у квітні місяці показники вмісту в атмосферному повітрі діоксиду азоту та формальдегіду зменшилися. На тому ж рівні зафіксовано значення вмісту пилу, фториду водню та оксиду вуглецю. Показники забруднення атмосферного повітря з діоксиду сірки та фенолу дещо зросли.

слМісто Слов’янськ

Краматорською лабораторією спостережень за забрудненням атмосферного повітря  Донецького РЦГМ відбір проб для хімічного аналізу повітря у квітні 2017 проводився на 2-х стаціонарних постах спостережень: на ПСЗ № 8, розташованому за адресою вул. Свободи, 12 та ПСЗ № 9, розташованому за адресою вул. Григорія Данилевського, 114а.         15 забруднюючих речовин, основних: пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю,    діоксиду азоту та специфічних: фенолу, фториду водню, формальдегіду, також 8 важких металів.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Слов’янськ забруднюючих речовин за місяць було відібрано і проаналізовано 760 проб.

Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось.

Загальний рівень забруднення атмосфери по м. Слов’янськ за індексом забруднення атмосфери (ІЗА) високий на обох постах спостереження , як для центру міста ІЗА складає 9,9 так і для району залізничного вокзалу ІЗА дорівнює 8,4, в цілому по місту показник ІЗА 9.47, що вказує на високий рівень  забруднення

Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували гранично допустиму концентрацію ГДК з формальдегіду у 3,3 рази, з діоксиду азоту у 1,5 рази.

У порівнянні з попереднім місяцем показники забруднення атмосферного повітря залишилися без змін..

У порівнянні з квітнем минулого року у м. Слов’янськ незмінними залишилися показники вмісту пилу, оксиду вуглецю, фториду водню, фенолу, формальдегіду. Значення вмісту діоксиду азоту та діоксиду сірки зменшилося.

Огляд забруднення морських вод прибережної зони р. Маріуполя

 У квітні, при відборі проб з берега, було виявлено перевищення   гранично-допустимих концентрацій (ГДК), в середньому за місяць, за вмістом фенолів та азоту нітритного:

  1. Забруднення морської води фенолами було зафіксовано на ст. 30 (акваторія морського торгового порту) – 1,4 ГДК.
  2. Підвищений вміст у морській воді азоту нітритного у квітні спостерігалося на двох станціях: — максимум на ст. 34 (гирлі р. Кальміус) – 6,5 ГДК; — на ст. 33 (канал порту ПАТ «МК «Азовсталь») – 5,5 ГДК.
  3. Середньомісячна вміст СПАР, НП та азоту амонійного в морській воді не перевищувала 0,5 ГДК.

Температура морської води в прибережній частині моря на початку місяця змінювалась від 8,0 до 11,6 0С, а до кінця місяця склала 10,5 ÷ 13,8 0С.  У гирлі річки Кальміус температура води змінювалася від 11,6 до 13,0 0С, відповідно, на початку та в кінці місяця.

Середньомісячна вміст розчиненого у воді кисню в квітні перебувало відповідно до сезонної нормою і склало 12,45 мг/дм3 (119 % насичення).

Огляд забруднення поверхневих вод річок Кальчик і Кальміус  в районі м. Маріуполя.

 Відбір проб поверхневих вод річок Кальміус і Кальчик був проведений 19 квітня на семи станціях контролю.

Результати аналізів по 31 інгредієнту показали випадки ВЗ за сульфатів (> 1000 мг/дм3) на всіх станціях контролю.

Перевищення ГДК були отримані:

  • по нафтопродуктах (> 0,05 мг/дм3) — на п’яти станціях (р. Кальміус, 0.2, 0.5, 0.8 ш.р., в сел. Сартана та сел. Кременівка);
  • по фенолу (> 0,001 мг/дм3) — на всіх станціях, крім станцій в п. Старий Крим та в п. Кременівка;
  • по азоту нітритному (> 0,20 мг/дм3) — на всіх станціях, крім станцій в п. Кременівка і в п. Старий Крим;
  • по сульфатам (> 100 мг/дм3) — на всіх станціях;
  • по хрому VI (> 0,001 мг/дм3) — на всіх станціях;
  • по хлоридам (> 300 мг/дм3) — на чотирьох станціях (р. Кальміус, 0.2, 0.5, 0.8 ш.р. і 5.2 км вище гирла р. Кальчик).