ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2019-04-18

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У БЕРЕЗНІ 2019 РОКУ

Місто Маріуполь

У березні було відібрано та проаналізовано 1739 проб атмосферного повітря. Спостереження проводились на 5-ти постах за такими забруднюючими інгредієнтами: пил, діоксид азоту, діоксид сірки, оксид вуглецю, фенол, формальдегід, сірководень та аміак. Також, визначалась концентрація водневих іонів (рН) в атмосферних опадах.

 У цілому по місту у березні відзначалось перевищення середньомісячних концентрацій у перерахунку на одиниці  ГДКс.д. по діоксиду азоту      (1,7 ГДКс.д), фенолу (1,5 ГДКс.д) та формальдегіду (3,9 ГДКс.д). Середньомісячні концентрації решти  інгредієнтів, у цілому по місту, не перевищували граничнодопустимих  значень.

По районах міста: Концентрації забруднювачів повітря, які перевищували середньомісячні ГДК, спостерігались: по формальдегіду (на усіх постах), діоксиду азоту, фенолу у Кальміуському та Центральному районах міста, по пилу в Центральному районі. Рівень забруднення діоксидом сірки,   оксидом вуглецю та аміаком не перевищував граничнодопустимої норми.

На екологічні показники в місті впливають метеорологічні умови, які сприяють забрудненню атмосфери (МУВЗ). У березні було передано на підприємства та екологічним організаціям міста 11 штормових (оперативних) попереджень без ступеня забруднення (мало-небезпечне згідно норм Міністерства охорони здоров’я). Несприятливі метеоумови у березні спостерігались протягом 17 днів.

Порівняльний аналіз середньомісячних  концентрацій забруднюючих речовин повітря виявляє: у порівнянні березня з лютим 2019 середньомісячні концентрації пилу і діоксиду азоту – знизилися, формальдегіду — збільшилися, а середньомісячні концентрації діоксиду сірки, оксиду вуглецю, фенолу та аміаку залишилися на рівні попереднього місяця.

Порівнюючи концентрації за березень 2018 року із березнем 2019 року, можна відзначити  зростання середньомісячних концентрацій по пилу, діоксиду сірки, діоксиду азоту та формальдегіду. Концентрації оксиду вуглецю, фенолу – зменшилися, а концентрації  аміаку залишилися на рівні 2018 року.

Місто Краматорськ:

Краматорською лабораторією  спостережень за забрудненням атмосферного повітря  відбір проб для хімічного аналізу повітря у березні 2019 проводився на 4-х стаціонарних постах спостережень для визначення вмісту у атмосферному повітрі 15 забруднюючих речовин, основних: пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та специфічних: фенолу, фториду водню, формальдегіду, також 8 важких металів.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Краматорськ забруднюючих речовин за місяць було відібрано і проаналізовано 1535проб.

Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось.

Загальний рівень забруднення по місту залишився  високим, ІЗА в середньому по місту дорівнював  7,4.

 Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по    місту перевищували гранично допустиму концентрацію (ГДК) з формальдегіду у 2,3 рази , фенолу у 1,4 рази та діоксиду азоту у 1.1 рази.

У порівнянні з попереднім місяцем показники забруднення атмосферного повітря пилом, діоксидом азоту, оксидом вуглецю та діоксидом сірки зафіксовано на тому ж рівні. Підвищився вміст фториду водню та формальдегіду в атмосферному повітрі. Зменшилися значення вмісту в атмосферному повітрі фенолу.

У порівнянні з попереднім  роком у березні місяці  показники вмісту фенолу в атмосферному  повітрі зменшилися. На тому ж рівні зафіксовано значення вмісту діоксиду сірки та оксиду вуглецю . Підвищилися значення вмісту пилу, діоксиду азоту, фториду водню та формальдегіду в атмосферному повітрі.

Місто Слов’янськ

Краматорською лабораторією спостережень за забрудненням атмосферного повітря  Донецького РЦГМ відбір проб для хімічного аналізу повітря у березні 2019 проводився на 2-х стаціонарних постах спостережень: на ПСЗ № 8, розташованому за адресою  вул. Свободи,12 та ПСЗ № 9, розташованому за адресою  вул. Григорія Данилевського, 114а. Спостереження велось за 15 забруднюючими речовинами, основними: пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та специфічними: фенолу, фториду водню, формальдегіду, також 8 важкими металами.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Слов’янськ забруднюючих речовин  за місяць було відібрано і проаналізовано 790 проб.

Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось.

Загальний рівень забруднення атмосфери по м. Слов’янськ за індексом забруднення атмосфери (ІЗА) високий , значення ІЗА знизилось до 7.1 .

 Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували гранично допустиму концентрацію ГДК з формальдегіду  у 1,8 рази та фенолу у 1,3 рази.

У порівнянні з попереднім місяцем  показники забруднення атмосферного повітря для оксиду вуглецю та діоксиду сірки  залишилися без змін.    Зменшилися показники вмісту пилу, формальдегіду та фенолу. Зросли показники забруднення діоксидом  азоту, фторидом водню та формальдегідом.

У порівнянні з березнем минулого року  у м. Слов’янськ незмінними залишилися показники вмісту діоксиду сірки. Значення вмісту в атмосферному повітрі пилу, діоксиду азоту, формальдегіду знизилися. Зросли показники   забруднення оксидом вуглецю, фенолом та  фторидом водню.