ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2019-05-22

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У КВІТНІ 2019 Р.

Місто Маріуполь

У квітні було відібрано та проаналізовано 1875 проб атмосферного повітря. Спостереження проводились на 5-ти постах  за такими забруднюючими інгредієнтами: пил, діоксид азоту, діоксид сірки, оксид вуглецю, фенол, формальдегід, сірководень та аміак. Також, визначалась концентрація водневих іонів (рН) в атмосферних опадах.

У цілому по місту у квітні відзначалось перевищення середньомісячних концентрацій у перерахунку на одиниці  ГДКс.д. по пилу (1,2 ГДКс.д), діоксиду азоту (1,5 ГДКс.д), фенолу (1,9 ГДКс.д) та формальдегіду (5,1 ГДКс.д). Середньомісячні концентрації решти  інгредієнтів, у цілому по місту, не перевищували граничнодопустимих  значень.

По районах міста: концентрації забруднювачів повітря, які перевищували середньомісячні ГДК,  спостерігались: по формальдегіду (на усіх постах), діоксиду азоту, фенолу та пилу у Кальміуському та Центральному районах міста. Рівень забруднення  діоксидом сірки, оксидом вуглецю та аміаком не перевищував граничнодопустимої норми.

На екологічні показники в місті впливають метеорологічні умови, які сприяють забрудненню атмосфери (МУВЗ). У квітні було передано на підприємства та екологічним організаціям міста 18 штормових (оперативних) попереджень без ступеня забруднення (мало-небезпечне згідно норм Міністерства охорони здоров’я). Несприятливі метеоумови  у квітні спостерігались протягом  20 днів.

Порівняльний аналіз середньомісячних  концентрацій забруднюючих речовин повітря виявляє: у порівнянні  квітня з березнем 2019 середньомісячні концентрації  пилу, діоксиду сірки, фенолу та формальдегіду — збільшилися, концентрації  діоксиду азоту – знизилися.    Середньомісячні концентрації  оксиду вуглецю  та аміаку залишилися на рівні попереднього місяця.

Порівнюючи концентрації за квітень 2018 року із квітнем 2019 року, можна відзначити  зростання середньомісячних концентрацій по діоксиду сірки та формальдегіду. Концентрації оксиду вуглецю, діоксиду азоту, фенолу – зменшилися, а концентрації  аміаку та пилу залишилися на рівні 2018 року.

Місто Краматорськ:

Краматорською лабораторією  спостережень за забрудненням атмосферного повітря  відбір проб для хімічного аналізу повітря у квітні 2019 проводився на 4-х стаціонарних постах спостережень для визначення вмісту у атмосферному повітрі 15 забруднюючих  речовин, основних: пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та специфічних: фенолу, фториду водню, формальдегіду, також 8 важких металів.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Краматорськ забруднюючих речовин  за місяць було відібрано і проаналізовано 1093проб.

Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось. Загальний рівень забруднення по місту залишився  високим, ІЗА в середньому по місту підвищився до  9,41.

Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували гранично допустиму концентрацію (ГДК) з формальдегіду у 2,8 рази , фенолу у 1,8 рази .

 У порівнянні з попереднім місяцем показники забруднення атмосферного повітря пилом, діоксидом азоту та діоксидом сірки зафіксовано на тому ж рівні. Підвищився вміст оксиду вуглецю, фенолу фториду водню та формальдегіду в атмосферному повітрі. Зменшилися значення вмісту в атмосферному повітрі пилу.

У порівнянні з попереднім  роком у квітні місяці  показники вмісту пилу, діоксиду сірки та фенолу в атмосферному  повітрі зменшилися. Підвищилися значення вмісту оксиду вуглецю, діоксиду азоту, фториду водню та формальдегіду в атмосферному  повітрі.

Місто Слов’янськ 

Краматорською лабораторією спостережень за забрудненням атмосферного повітря  Донецького РЦГМ відбір проб для хімічного аналізу повітря у квітні 2019 проводився на 2-х стаціонарних постах спостережень: на ПСЗ № 8, розташованому за адресою вул. Свободи,12 та ПСЗ № 9, розташованому за адресою  вул. Григорія Данилевського, 114а. Спостереження велось за 15 забруднюючими речовинами, основними: пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та специфічними: фенолу, фториду водню, формальдегіду, також 8 важкими металами.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Слов’янськ забруднюючих речовин  за місяць було відібрано і проаналізовано 790 проб.

Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось. Загальний рівень забруднення атмосфери по м. Слов’янськ за індексом забруднення атмосфери (ІЗА) високий , значення ІЗА зросло до 9.31 .

 Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували гранично допустиму концентрацію ГДК з формальдегіду у 2,4 рази, фториду водню  у  1.3 рази, діоксину азоту у 1.3 рази та фенолу у 1,7 рази.

У порівнянні з попереднім місяцем  показники забруднення атмосферного повітря для оксиду вуглецю та діоксиду сірки залишилися без змін. Зросли показники забруднення діоксидом  азоту, пилом, формальдегідом , фенолом, фторидом водню та формальдегідом.

У порівнянні з квітнем минулого року  у м. Слов’янськ значення вмісту  в атмосферному повітрі пилу, діоксиду сірки, феноло та формальдегіду знизилися. Зросли показники   забруднення оксидом вуглецю,  фторидом водню, діоксидом азоту.