ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2019-03-20

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СТАНу НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У ЛЮТОМУ 2019 р.  

Місто Маріуполь

У лютому було відібрано та проаналізовано 1420 проб атмосферного повітря. Спостереження проводились на 5-ти постах  за такими забруднюючими інгредієнтами: пил, діоксид азоту, діоксид сірки, оксид вуглецю, фенол, формальдегід, сірководень та аміак. Також, визначалась концентрація водневих іонів (рН) в атмосферних опадах.

У цілому по місту, у лютому відзначалось перевищення середньомісячних концентрацій у перерахунку на одиниці  ГДК с. д. по пилу (1,1 ГДК с. д.), діоксиду азоту (1,8 ГДК с. д), фенолу (1,5 ГДК с. д) та формальдегіду (2,9 ГДК с. д). Середньомісячні концентрації решти інгредієнтів, у цілому по місту, не перевищували граничнодопустимих  значень.

Концентрації забруднювачів повітря, які перевищували середньомісячні ГДК,  в цілому по місту спостерігались: по формальдегіду, діоксиду азоту у Кальміуському, Центральному та Приморському районах міста, фенолу, пилу — в Кальміуському і Центральному районах міста. Рівень забруднення  діоксидом сірки, оксидом вуглецю та аміаком не перевищував граничнодопустимої норми.

На екологічні показники в місті впливають метеорологічні умови, які сприяють забрудненню атмосфери (МУВЗ). У лютому було передано на підприємства та екологічним організаціям міста 15 штормових (оперативних) попереджень без ступеня забруднення (мало-небезпечне згідно норм Міністерства охорони здоров’я). Несприятливі метеоумови у лютому спостерігались протягом  20 днів.

Порівняльний аналіз середньомісячних  концентрацій забруднюючих речовин повітря виявляє: у порівнянні  лютого з січнем 2019 середньомісячні концентрації діоксиду азоту – підвищилися, формальдегіду та фенолу – знизилися, а середньомісячні концентрації  пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю та аміаку залишилися на рівні  попереднього місяця.

Порівнюючи концентрації за лютий 2018 року із лютим 2019 року,  можна відзначити  зростання середньомісячних концентрацій по пилу та    діоксиду азоту . Концентрації оксиду вуглецю, фенолу та формальдегіду – зменшилися, а концентрації  аміаку та  діоксиду сірки залишилися на рівні 2018 року.

Місто Краматорськ:

Краматорською лабораторією  спостережень за забрудненням атмосферного повітря  відбір проб для хімічного аналізу повітря у лютому 2019 проводився на 4-х стаціонарних постах спостережень для визначення вмісту у атмосферному повітрі 15 забруднюючих речовин, основних: пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та специфічних: фенолу, фториду водню, формальдегіду, також 8 важких металів.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Краматорськ забруднюючих речовин  за місяць було відібрано і проаналізовано 1476 проб.

Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось. Загальний рівень забруднення по місту залишився  високим, ІЗА в середньому по місту дорівнював  8,0.

Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували гранично допустиму концентрацію (ГДК) з формальдегіду у 1,8 рази та фенолу у 2,2 рази, діоксиду азоту у 1.1 рази.

У порівнянні з попереднім місяцем показники забруднення атмосферного повітря оксидом вуглецю та діоксиду сірки зафіксовано на тому ж рівні. Підвищився вміст пилу, діоксиду азоту та формальдегіду в атмосферному повітрі. Зменшилися значення вмісту фториду водню та формальдегіду в   атмосферному повітрі.

У порівнянні з попереднім роком у лютому місяці  показники вмісту формальдегіду в атмосферному повітрі зменшилися. На тому ж рівні зафіксовано значення вмісту фториду водню, діоксиду сірки та оксиду вуглецю. Підвищилися значення вмісту пилу, діоксиду азоту та фенолу в атмосферному повітрі.

Місто Слов’янськ

Краматорською лабораторією  спостережень за забрудненням атмосферного повітря  Донецького РЦГМ відбір проб для хімічного аналізу повітря у лютому 2019 проводився на 2-х стаціонарних постах спостережень: на ПСЗ № 8, розташованому за адресою  вул. Свободи,12 та ПСЗ № 9, розташованому за адресою  вул. Григорія Данилевського, 114а Спостереження велось за  15 забруднюючими речовинами, основними: пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та специфічними: фенолу, фториду водню,   формальдегіду, також 8 важкими металами.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Слов’янськ забруднюючих речовин за місяць було відібрано і проаналізовано 760 проб.

Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось. Загальний рівень забруднення атмосфери по м. Слов’янськ за індексом забруднення атмосфери (ІЗА) високий , значення ІЗА зросло до 8.0 .

Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по    місту перевищували гранично допустиму концентрацію ГДК лише з формальдегіду у 2,3 рази та фенолу у 2.2 рази.

У порівнянні з попереднім місяцем  показники забруднення атмосферного повітря для формальдегіду, оксиду вуглецю та діоксиду сірки  залишилися  без   змін. Зменшилися  показники  вмісту пилу та фториду водню. Зросли показники забруднення діоксидом  азоту, фенолом та формальдегідом.

У порівнянні з лютим минулого року у м. Слов’янськ незмінними залишилися показники вмісту оксиду вуглецю, діоксиду сірки,  формальдегіду, фториду водню. Значення вмісту в атмосферному повітрі пилу, діоксиду азоту, знизилися. Зросли показники забруднення фенолом.

      Огляд стану забруднення морських вод прибережної зони   м. Маріуполя

У лютому, на узбережжі Азовського моря,  було виявлено перевищення граничнодопустимих концентрацій (ГДК), у середньому за місяць, по вмісту нафтопродуктів, азоту нітритного, азоту амонійного та фенолів (діаграми по морю, таблиця №3).

Забруднення морської води нафтопродуктами було зафіксовано на всіх станціях контролю ЗДССК:

—  на ст. 30 (акваторія морського торговельного  порту) – 1,4 ГДК;

—  на ст. 32 (район пляжу поблизу ТОВ СРЗ) –  1,4 ГДК;

—  на ст. 33 (канал порту  ПрАТ МК «Азовсталь») –  1,4 ГДК;

—  на ст. 34 (гирло р. Кальміус) – 1,6 ГДК;

Збільшення концентрацій азоту нітритного спостерігалось на всіх  станціях:

—  на ст. 30 (акваторія морського торговельного  порту) – 1,7 ГДК;

—  на ст. 32 (район пляжу поблизу ТОВ СРЗ) –  2,9 ГДК;

—  на ст. 33 (канал порту  ПрАТ МК «Азовсталь») –  3,1 ГДК;

—  на ст. 34 (гирло р. Кальміус) – 6,5 ГДК;

Вміст фенолів, перевищуючий ГДК, було виявлено на двох станціях контролю:

—  на ст. 32 (район пляжу поблизу ТОВ СРЗ) –  1,1 ГДК;

—  на ст. 34 (гирло р. Кальміус) – 1,5 ГДК;

Забруднення азотом амонійним у лютому спостерігалося на трьох  станціях ЗДССК:

—  на ст. 32 (район пляжу поблизу ТОВ СРЗ) –  1,2 ГДК;

—  на ст. 33 (канал порту  ПрАТ МК «Азовсталь») –  1,3 ГДК;

—  на ст. 34 (гирло р. Кальміус) – 1,8 ГДК;

Концентрації СПАР у морській воді коливались в інтервалі   0,1 – 0,4 ГДК.

Температура морської води в прибережних районах моря  на початку місяця знаходилась у  діапазоні  1,4 – 4,1 0 С, а  в кінці місяця  склала           1,1 – 1,8  0С.

У гирлі річки Кальміус температура води змінювалась від 4,7 до 3,4 0С, відповідно, на початку та в кінці місяця.

Середньомісячний вміст розчиненого в воді кисню знаходився відповідно до сезонної норми та склав  12,22 мг/дм3 ( 94 % насичення).

Таблиця 3

 Динаміка середньомісячних концентрацій забруднюючих речовин у морський воді по місяцях  2018 року                                                                                                                                                                                                                                       

 №

станцій

Інгредієнти Середні концентрації забруднюючих речовин в одиницях ГДК
Місяці року
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
30 Нафтопродукти

 

0,4 1,4          
Азот амонійний

 

0,5 0,8
Азот нітритний

 

2,7 1,7    
СПАР

 

0,6 0,4
Феноли

 

0,6 0,9                
32 Нафтопродукти

 

0,3 1,4        
Азот амонійний

 

1,2 1,2
Азот нітритний

 

1,9 2,9          
СПАР

 

0,3 0,2  
Феноли

 

0,6 1,1        
33 Нафтопродукти

 

не вияв. 1,4    
Азот амонійний

 

0,6 1,3      
Азот нітритний

 

4,5 3,1              
СПАР

 

не вияв. 0,2
Феноли

 

не вияв. 0,7            
34

 

Нафтопродукти

 

0,3 1,6        
Азот амонійний

 

0,8 1,8    
Азот нітритний

 

5,5 6,5                  
СПАР

 

0,2 0,1
Феноли

 

0,7 1,5        

        Огляд стану  забруднення поверхневих вод річок Кальчик та Кальміус

Відбір проб поверхневих вод річок Кальміус та Кальчик відбувся  21 лютого 2019 року. Забруднюючі речовини та їх вміст  приведено  в таблиці 4 по станціях відбору проб.

  1. Результати аналізів по 31 інгредієнту виявили випадки ВЗ:

— по сульфатах (> 1000 мг/дм3) —  на всіх станціях контролю;

— по хрому (> 0,010 мг/дм3) —  на  двох станціях (р. Кальміус 0,2 ш.р. та біля          с. Кременівка);

— по азоту нітритному (> 0,200 мг/дм3) — на станції 5,2 км вище гирла р. Кальчик;

— по азоту амонійному (> 3,9 мг/дм3) —  на трьох станціях  (5,2 км вище гирла     р. Кальчик, с.м.т. Старий Крим та  біля с. Кременівка);

2.Перевищення ГДК  було  виявлено:

— по фенолах (> 0,001 мг/дм3) – на двох станціях  (с.м.т.  Сартана та 5,2 км вище гирла р. Кальчик);

— по азоту нітритному (> 0,020 мг/дм3) — на  п’яти станціях (р. Кальміус 0,2; 0,5; 0,8 ш.р., с.м.т. Сартана  та 5,2 км вище гирла р. Кальчик);

— по азоту амонійному (> 0,39 мг/дм3) – на всіх станціях;

— по сульфатах (> 100 мг/дм3) — на всіх станціях;

— по хрому VI  (> 0,001 мг/дм3) — на всіх станціях;

— по хлоридах (> 300 мг/дм3) — на чотирьох станціях (р. Кальміус 0,2; 0,5; 0,8 ш.р. та 5,2 км вище гирла р. Кальчик)

Вміст кисню  в річковій  воді відповідає сезонній характеристиці: 8,41 – 13,17 мг/дм3.

Температура   води  коливалась в межах  3,2 ÷ 8,4 ºС

  Таблиця 4

Динаміка середньомісячних концентрацій забруднюючих речовин у річковій воді по місяцях  2019 року 

Назва

станцій

Інгредієнти Середні концентрації забруднюючих речовин в одиницях ГДК
Місяці року
III IV VI VIII X XII
р. Кальміус в межах міста,

0.2  ш.р.

 

Нафтопродукти 0,0
Азот амонійний 7,6
Азот нітритний 7,0
Феноли 1,0
Сульфати 11,9
Хлориди 2,9
Хром VI 11,0
р. Кальміус в межах міста,

0.5 ш.р.

Нафтопродукти 0,0
Азот амонійний 7,8
Азот нітритний 7,1
Феноли 0,0
Сульфати 11,6
Хлориди 3,1
Хром VI 6,2
р. Кальміус в межах міста,

0.8 ш.р.

Нафтопродукти 0,2
Азот амонійний 7,6
Азот нітритний 6,6
Феноли 0,0
Сульфати 11,7
Хлориди 3,0
Хром VI 7,2
р. Кальміус, 14 км  вище  м. Маріуполя,

0.5 км від

смт Сартана

Нафтопродукти 0,0
Азот амонійний 4,0
Азот нітритний 1,7
Феноли 2,0
Сульфати 10,5
Хлориди 0,9
Хром VI 6,2
р. Кальчик, 5.2 км вище гирла, в межах м. Маріуполя Нафтопродукти 0,0
Азот амонійний 20,2
Азот нітритний 15,8
Феноли 2,0
Сульфати 15,2
Хлориди 1,7
Хром VI 5,5
р. Кальчик, 7 км вище м. Маріуполя, смт Старий Крим Нафтопродукти 0,0
Азот амонійний 10,1
Азот нітритний 0,8
Феноли 0,0
Сульфати 16,9
Хлориди 0,8
Хром VI 3,1
Р. Кальчик, с. Кременівка Нафтопродукти 0,0
Азот амонійний 11,6
Азот нітритний 1,0
Феноли 0,0
Сульфати 19,0
Хлориди 0,8
Хром VI 11,0