ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2018-05-16

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В КВІТНІ 2018 Р.

Місто Маріуполь

У квітні було відібрано та проаналізовано 1751 проба атмосферного повітря. Спостереження проводились на 5-ти постах  за такими забруднюючими інгредієнтами: пил, діоксид азоту, діоксид сірки, оксид вуглецю, фенол, формальдегід, сірководень та аміак.   Також, визначалась концентрація водневих іонів (рН) в атмосферних опадах.

У цілому по місту, за квітень відзначалось перевищення середньомісячних концентрацій у перерахунку на одиниці  ГДКс.д. по пилу (1,2 ГДК), діоксиду азоту (1,8 ГДКс.д), фенолу 2,2 ГДКс.с) та формальдегіду (4,8 ГДКс.с). Середньомісячні концентрації решти  інгредієнтів, у цілому по місту, не перевищували граничнодопустимих  значень.

Концентрації забруднювачів повітря, які перевищували середньомісячні ГДК,  спостерігались: по пилу та фенолу — в Кальмиуському і Центральному районах, а  діоксиду азоту і  формальдегіду у Центральному, Кальміуському та Лівобережному районах міста. Рівень забруднення  діоксидом сірки, оксидом вуглецю та аміаком не перевищував граничнодопустимої норми.

На екологічні показники в місті впливають метеорологічні умови, які сприяють забрудненню атмосфери (МУВЗ). У квітні було передано на підприємства та екологічним організаціям міста 16 штормових (оперативних) попереджень 1–го ступеню забруднення (мало-небезпечне забруднення, згідно норм Міністерства охорони здоров’я). Несприятливі метеоумови  у квітні спостерігались протягом  21 дня.

Порівняльний аналіз середньомісячних  концентрацій забруднюючих речовин повітря виявляє: у порівнянні  квітня з березнем  2018 року, середньомісячні концентрації  усіх домішок  збільшилися, окрім концентрації оксиду вуглецю та аміаку, які залишились на попередньому рівні.

Порівнюючи концентрації за квітень 2018 року з квітнем 2017 року, можна також відзначити  зростання усіх середньомісячних концентрацій і тільки концентрації  діоксиду сірки та амміаку залишились на рівні 2017 року.

 Місто Краматорськ:

Краматорською лабораторією  спостережень за забрудненням атмосферного повітря  відбір проб для хімічного аналізу повітря у квітні 2018 проводився на 4-х стаціонарних постах спостережень для визначення вмісту у атмосферному повітрі 15 забруднюючих речовин, основних : пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та специфічних:  фенолу, фториду водню, формальдегіду, також 8 важких металів.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Краматорськ забруднюючих речовин  за місяць було відібрано і проаналізовано 1473  проби.

Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось.

Загальний рівень забруднення по місту залишився  високим, ІЗА в середньому по місту зріс до  10,1.

       Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували гранично допустиму концентрацію ГДК з формальдегіду у 2,0 рази та фенолу у 4,0 рази.

У порівнянні з попереднім місяцем показники забруднення атмосферного повітря з фенолу, діоксиду сірки  та формальдегіду зросли.  На тому ж рівні зафіксовано значення вмісту пилу, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та фториду водню.

У порівнянні з попереднім  роком у квітні  місяці  показники вмісту в атмосферному  повітрі формальдегіду, діоксиду сірки, фториду водню, діоксиду азоту та оксиду вуглецю зменшилися. На тому ж рівні зафіксовано значення вмісту пилу. Показники забруднення атмосферного повітря фенолом зросли.

Місто Слов’янськ

Краматорською лабораторією  спостережень за забрудненням атмосферного повітря  Донецького РЦГМ відбір проб для хімічного аналізу повітря у квітні 2018 проводився на 2-х стаціонарних постах спостережень: на ПСЗ № 8, розташованому за адресою  вул. Свободи,12 та ПСЗ № 9, розташованому за адресою  вул. Григорія Данилевського, 114а. Спостереження велось за  15 забруднюючими речовинами, основними : пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та специфічними:  фенолу, фториду водню, формальдегіду, також 8 важкими металами.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Слов’янськ забруднюючих речовин  за місяць було відібрано і проаналізовано 758 проб.

Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось.

Загальний рівень забруднення атмосфери по м. Слов’янськ за індексом забруднення атмосфери (ІЗА) високий , але значення ІЗА зріс до 11, 9.

Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували гранично допустиму концентрацію ГДК з формальдегіду у 3,0 рази, з діоксиду азоту у 1,2 рази та фенолу у 4,0 рази.

У порівнянні з попереднім місяцем  показники забруднення атмосферного повітря для пилу, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та фториду водню  залишилися без змін. Підвищився вміст фенолу, формальдегіду та діоксиду сірки.

У порівнянні з квітнем минулого року  у м. Слов’янськ незмінними залишилися показники вмісту пилу та фториду водню. Значення вмісту  в атмосферному повітрі оксиду вуглецю, діоксиду сірки, діоксиду азоту  та формальдегіду знизився.

Натомість, зросли показники   забруднення з  фенолу.