ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2016-04-05

Аналітичний огляд стану навколишнього природного середовища в м. Маріуполі в лютому 2016 р.

Відбір проб атмосферного повітря за державною Програмою в Маріуполі проводиться на 5 стаціонарних постах (ПНЗ), розташованих в Іллічівському, Орджонікідзевському, Жовтневому та Приморському районах.

У лютому було відібрано і проаналізовано 1642 проби атмосферного повітря. Спостереження проводилися на 5-х постах по наступним забруднюючим інгредієнтам: пил, діоксид азот, діоксид сірки, оксид вуглецю, фенол, формальдегід, сірководень і аміак. Також визначалася концентрація водневих іонів (рН) в атмосферних опадах.

1 диаграмма

В цілому по місту, за лютий місяць, відзначалися перевищення середньомісячних концентрацій в перерахунку на одиниці ПДКс.д. тільки по формальдегіду (3,4 ПДК с.д.). Середньомісячні концентрації інших інгредієнтів, в цілому по місту не перевищували гранично припустимих значень.

Концентрації забруднювачів повітря, що перевищують середньомісячну ГДК, спостерігалися: по пилу в Іллічівському районі та по формальдегіду — в усіх районах міста. Рівень забруднення діоксидом сірки, оксидом вуглецю, діоксидом азоту, фенолом і аміаком не перевищував гранично-допустиму норму.

На екологічну обстановку в місті впливають метеорологічні умови, що сприяють забрудненню атмосфери (МУВЗ). У лютому було передано на підприємства та екологічним організаціям міста 14 штормових (оперативних) попереджень 1–го ступеня забруднення                           (малонебезпечні забруднення, відповідно до норм Міністерства охорони здоров’я). Несприятливі метеоумови в лютому спостерігалися протягом 17 днів.

Порівняльний аналіз середньомісячних концентрацій забруднюючих повітря інгредієнтів показує:

У лютому порівняно з січнем 2016 року можна відзначити, що концентрації пилу та формальдегіду – підвищилися, концентрації фенолу – знизилися, а середньомісячні концентрації всіх інших інгредієнтів залишилися на колишньому рівні, порівнюючи середньомісячні концентрації за лютий 2016 року і лютий 2015 року можна відзначити підвищення концентрації по оксиду вуглецю і фенолу. По всіх інших інгредієнтів спостерігається зниження середньомісячних концентрацій.