ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2016-04-05

Аналітичний огляд стану навколишнього природного середовища в м. Слов’янськ в лютому 2016 р.

Краматорською лабораторією спостережень за забрудненням атмосферного повітря Донецького РЦГМ відбір проб для хімічного аналізу повітря у лютому 2015 проводився на 2-х стаціонарних постах спостережень: на ПСЗ № 8, розташованому за адресою  вул. Свободи,12 та ПСЗ № 9, розташованому за адресою вул. Димитрова, 114а. Краматорська ЛСЗА проводила визначення вмісту у атмосферному повітрі 7 забруднюючих речовин, а саме: пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту, фенолу, фториду водню, формальдегіду.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Слов’янськ забруднюючих речовин  за місяць було відібрано і проаналізовано 856 проб.

Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось.

Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували гранично допустиму концентрацію ГДК з формальдегіду у 3,0 рази, з діоксиду азоту у 1,5 рази.

Максимальні концентрації перевищували максимально-разову ГДК з діоксиду азоту у 1,1 рази, фенолу у 1,7 рази, фториду водню у 1,6 рази.

У порівнянні з попереднім місяцем  показники забруднення атмосферного повітря з діоксиду сірки, пилу та фенолу залишилися без змін. Значення вмісту фториду водню та діоксиду азоту зменшилося. Значення вмісту оксиду вуглецю та формальдегіду збільшилося.

У порівнянні з лютим минулого року у м. Слов’янськ незмінними залишилися показники вмісту пилу та фенолу. Збільшилися показники вмісту оксиду вуглецю, діоксиду сірки, фториду водню, діоксиду азоту та  формальдегіду.

Сл