ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ У ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI

На території Донецької області впроваджується перша в Україні автоматизована система екологічного моніторингу яка включає в себе  6 підсистем: моніторинг атмосферного повітря, поверхневих вод, морської води, ґрунтів, підземних вод, зелених насаджень.

Моніторинг у галузі охорони атмосферного повітря проводиться з метою отримання, збирання, оброблення, збереження, аналізу інформації про викиди забруднюючих речовин та рівень забруднення атмосферного повітря, оцінки, прогнозування його змін і ступеня небезпечності та своєчасного оперативного реагування у разі виникнення надзвичайних ситуацій. На даний час моніторинг стану атмосферного повітря здійснюється з урахуванням вимог Директиви 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 року про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи.

ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОКАЗНИКИ