ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2017-03-10

«БІБЛІОТЕКА – ЦЕНТР ВИХОВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ГРОМАДИ»

У приміщенні Центральної районної бібліотеки Покровського району відбувся семінар для бібліотечних працівників району на тему «Бібліотека – центр виховання екологічної культури громади». З доповіддю «Формування комплексної системи завдань з основ екології – завдання сучасної бібліотеки» виступила бібліотекар, інженер – еколог за фахом Афанасьєва С.Т. Були надані методичні рекомендації з питань:

— рекламні заходи щодо популяризації діяльності бібліотеки в напрямку виховання екологічної культури населення ( провідний бібліотекар Щелкун Н.В.);

— формування фондів документів з питань екології: книгами, періодичними виданнями, грамплатівками з музичними творами, казками тощо( бібліотекар Шишка Р.В.);

— використання краєзнавчих матеріалів з метою виховання екологічної культури населення ( зав. відділом обслуговування ЦРБ Максименко Т.М.);

— організація інформаційного обслуговування місцевих органів влади, спеціалістів з екологічних питань ( бібліограф Троць Н.М.).

Теоретичні знання були застосовані в процесі практичних занять (робота в групах).

Перша група учасників підготувала анотовані списки літератури на теми «Глобальні проблеми планети Земля». «І фізики, і лірики» ( явища природи в творчості прозаїків і поетів). «Письменники – фантасти попереджують». Друга група розробила план проведення диспуту «Природа і людина: єдність і протиріччя»; третя – години цікавих повідомлень «Екологія і здоров’я людини». Четверта група розробила макет виставки – дискусії «Україна: велика держава чи екологічна колонія?» Наприкінці бібліотечні працівників отримали домашнє завдання скласти список літератури для фонду «Бюро добрих послуг» у рамках на допомогу тим, хто доглядає за кімнатними рослинами; розробити макет листівки «Допоможи природі».