ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2018-04-25

ЦЬОГО ТИЖНЯ СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ДОСЛІДИЛИ У м. СЕЛИДОВЕ (протокол вимірів)


Фахівці департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації та Краматорської ЛСЗА Донецького РЦГМ продовжують проводити  дослідження  впливу діючих джерел забруднення на стан  атмосферного повітря  за допомогою пересувної лабораторії.

Цього разу спостереження проводилися у м. Селидово. Цього разу вивчався вплив діяльності  автобази ДП «Селидоввугілля»  та ВАТ «Селидівський хлібокомбінат» на стан атмосферного повітря. За результатами вимірювання вмісту оксиду  вуглецю (СО), оксидам азоту (NO, NO2), сірчистого  ангідріду (SO2), аміаку (NH3), сірководню (H2S), пилу (загального  та фракціям РМ 10.0, РМ 2.5) було складено протоколи, які наведено нижче. Рівень забруднення оцінювався в порівнянні з ГДК – максимально разовою (ГДК м.р.), яка є основною характеристикою небезпечності шкідливої речовини, при короткотривалому впливі ( 20 хв.) атмосферних домішок. Треба відзначити, що на розсіювання викидів, згідно законам турбулентної дифузії.  суттєво впливає стан атмосфери, розміщення підприємств і джерел викидів (висота джерела, діаметр гирла тощо). Особливості місцевості, фізичні та хімічні властивості забруднюючих речовин, що викидаються. Горизонтальне переміщення викидів визначається, як правило, швидкістю вітру, а вертикальне – висотним розподілом температур. З віддаленням від джерела забруднення в напрямку розподілу промислових викидів виокремлюють три зони забруднення атмосфери:

1) зону перекиду факела викидів (вона характеризується невисоким вмістом шкідливих речовин у приземному шарі повітря);

2) зону задимлення з максимальним вмістом шкідливих речовин (ця зона найнебезпечніша для населення), вона залежить від метеорологічних умов і може знаходитись у межах 10-49 висот труби;

3) зону поступового зниження рівня забруднення. Тобто для повної оцінки стану повітря необхідне вивчення усіх трьох зон при різних погодних умовах. Отже 18.04.2018 року  перевищення ГДК м. р. з було зафіксовано з показників пилу загального, РМ 10, та РМ 2.5 в районі вул. Гоголя, 45. В інших випадках перевищення  ГДК м. р.  не  було.             Основними забруднювачами в районі автобази ДП «Селидіввугілля»  виявилися аміак, пил,  ( фракції РМ 10 та РМ 2.5), діоксид азоту.

Основними речовинами–забруднювачами для району ВАТ «Селидівський хлібокомбінат»  виявилися  пил (було зафіксовано на протязі 20хв. перевищення ГДК м. р пилу загального  та  фракцій РМ 10 та РМ 2.5),  а також оксид вуглецю,  аміак.

Мешканці  м. Селидове,  як і у  інших містах, проявляли доброзичливість та велику зацікавленість до процесу моніторингу, який в разі виявлення  екологічного ризику дозволить  своєчасно вживати відповідні запобіжні заходи.

ПРОТОКОЛ ВИМІРІВ м. СЕЛИДОВЕ