ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2019-03-21

ДОВІДКА ПРО ГРОМАДСЬКІ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ НА ПЕРІОД 2019-2022 РОКИ

Замовник: Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації (далі — Департамент)

На виконання п.12 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», департаментом проведено процедуру електронних консультацій з громадськістю щодо обговорення Проекту Програми. 20.11.2018 на офіційному сайті департаменту та 21.11.2018 на офіційному сайті облдержадміністрації (розділ «Електронні консультації з громадськістю») департаментом розміщені Інформаційне повідомлення про проведення електронної консультації з громадськістю, а також  проект Програми та додатки. У передбачений повідомленням строк зауважень та пропозицій до Проекту Програми на вказану в інформаційному повідомленні адресу або в інший спосіб до департаменту не надходило. Звіт про проведення електронної консультації з громадськістю розміщено 06.12.2018 на офіційному сайті департаменту..

На виконання ст.10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» департаментом опубліковано повідомлення про оприлюднення заяви та Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Проекту Програми розміщено 12.12.2018 на офіційному сайті департаменту. Одночасно, повідомлення оприлюднені в друкованих засобах масової інформації — газетах «Вісник Донбасу» та «Знамя Индустрии». У передбачений повідомленням строк зауважень та пропозицій на вказану в інформаційному повідомленні адресу або в інший спосіб до департаменту не надходило.

Після завершення процедури обговорень цього питання з громадськістю, 30.01.2019 на офіційному сайті департаменту та 31.01.2019 офіційному сайті облдержадміністрації (розділ «Електронні консультації з громадськістю») розміщено Повідомлення про оприлюднення проекту документу державного планування та Звіту про стратегічну екологічну оцінку Проекту Програми. Також, Повідомлення про оприлюднення звіту про стратегічну екологічну оцінку Проекту Програми було опубліковано в газетах «Восточный Проект» та «Знамя Индустрии». Впродовж встановленого терміну (30 днів) зауважень та пропозицій від громадськості не надходило.

Департамент листом від 14.12.2018 № 08-26/6930/90-18 Проект Програми направлено до відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади для надання зауважень та пропозицій. Отримані зауваження та пропозицій враховані в проекті Програми.

Департамент листом від 19.02.2019 № 08-27/949/90-19 Проект Програми направлено до райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрацій, міських рад, рад об’єднаних територіальних громад для надання зауважень та пропозицій. Отримані зауваження та пропозицій враховані в проекті Програми.

Відповідно до ст.13 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» департамент направив лист від 06.02.2019 № 08-24/669/90-19 до Мінприроди України та МОЗ України з інформацією про Проект Програми, звіт про стратегічну екологічну оцінку та повідомлення про оприлюднення цих документів для надання зауважень і пропозицій.

Впродовж встановленого терміну (30 днів) пропозицій та зауважень від Мінприроди України та МОЗ України не надходило.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 300-5-19 від 19.03.2019