ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2017-06-23

ЕКОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ТЕРИТОРІЙ СХОДУ УКРАЇНИ МАЄ СТАТИ ПЕРШОЧЕРГОВИМ ПРІОРИТЕТОМ ОРГАНІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ

2«Екологічна ситуація, яка виникла на Сході України у результаті бойових дій, насправді є критичною. Тому Мінприроди ініціює розробку детального плану з ліквідації цих негативних наслідків»,- зазначив заступник Міністра екології та природних ресурсів України Віктор Вакараш.

Він також наголосив на важливості відновлення функціонування екологічного моніторингу з використанням технологій дистанційного зондування та прогнозування екологічних і техногенних загроз.

«Відповідно до рішення Уряду щодо розробки заходів із вдосконалення та відновлення функціонування державної системи екологічного моніторингу в Донецькій та Луганських областях, а також відновлення системи екологічної безпеки, розпочато підготовку проекту Концепції відновлення Донбасу на екологічних засадах з каталогом об’єктів інфраструктури з кризовими показниками негативного впливу на довкілля, що виникли внаслідок бойових дій», — пояснив Віктор Вакараш.

Крім того, Мінприроди також розпочало спільно з ОБСЄ реалізацію проекту з інвентаризації об’єктів, які можуть також становити екологічні та техногенні загрози.5

Говорячи про реалізацію природоохоронних заходів на регіональному рівні, Віктор Вакараш зауважив, що за таких обставин військово-цивільні адміністрації мають розглянути можливість направляти перехідні залишки коштів екологічного фонду спрямувати на конкретні природоохоронні заходи. Зокрема, це стосується охорони та відновлення водних ресурсів.

«Ні в Донецькій, ні в Луганській областях не працюють окремі природоохоронні програми, які були спрямовані виключно на вирішення екологічних проблем», — сказав він.

Він наголосив, що не зважаючи на скорочення виробництва у регіонах бойових дій, без змін залишається ситуація зі скидами забруднених вод.

«Цивільні адміністрації не коригували в повному обсязі дозволи на спеціальне водокористування у частині затвердження нормативів гранично-допустимих скидів забруднюючих речовин. Мінприроди вже розробило нові нормативи, які найближчим часом має розглянути Уряд», — зазначив Віктор Вакараш, наголосивши, що Мінприроди спільно з Держводагентством готове вже зараз долучитись до організації автоматизованої системи моніторингу розповсюдження забруднення, яку почала створювати Донецька адміністрація

Крім того, у 2017 році передбачено виділення коштів на реконструкцію та будівництво очисних споруд у Луганській та Донецькій областях. Також Мінприроди спільно з Держвоагентством розробило та затвердило техніко-економічне обгрунтування «Поліпшення гідрологічного режиму та покращення екологічного стану р. Сіверський Донець в межах Донецької, Луганської та Харківської областей» на суму 996 млн грн.

«Це дасть можливість привести до належного стану водні об’єкти басейну Сіверського Дінця», — зазначив Віктор Вакараш.

Мінприроди  спільно з Держводагентством також готове долучитись до організації автоматизованої системи моніторингу розповсюдження забруднення, яку раніше почала створювати Донецька  адміністрація. Зазначимо, що відповідно до рішення Уряду щодо розробки заходів із вдосконалення та відновлення функціонування державної системи  екологічного моніторингу в Донецькій та Луганських областях, а також відновлення системи екологічної безпеки,  розпочато підготовку проекту Концепції  відновлення Донбасу на екологічних засадах з каталогом об’єктів інфраструктури з кризовими показниками  негативного впливу на довкілля, що виникли внаслідок бойових дій.

http://www.menr.gov.ua/press-center/news/123-news1/6232-ekolohichna-reabilitatsiia-terytorii-skhodu-ukrainy-maie-staty-pershocherhovym-priorytetom-orhaniv-tsentralnoi-ta-mistsevoi-vlady