ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2019-02-20

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ У 2018 РОЦІ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2016-2020 РОКИ, ЯКА ЗАТВЕРДЖЕНА РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ГОЛОВИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ, КЕРІВНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІД 22 ВЕРЕСНЯ 2016 РОКУ № 836 (ІЗ ЗМІНАМИ)

Програма поводження з відходами в Донецькій області на 2016-2020 роки (далі — Програма) розроблена та затверджена з метою подолання негативних тенденцій в сфері поводження з відходами.

Програмою передбачено:

запровадження роздільного збирання побутових відходів в населених пунктах області;

будівництво 4 регіональних центрів утилізації побутових відходів до складу яких входять: регіональна сортувальна лінія, комплекс для переробки відходів, регіональний полігон твердих побутових відходів (далі – ТПВ) для неутилізованих відходів  (північний центр в м. Краматорськ, південний центр в м. Маріуполь, східний центр в м. Курахове, західний центр в м. Покровськ);

будівництво 5 регіональних комплексів поводження з відходами до складу яких входять: регіональна сортувальна лінія та регіональний полігон ТПВ з центрами у Олександрівському, Великоновосілківському, Волноваському та Мангушському районах;

будівництво 5 сміттєперевантажувальних та станцій з елементами сортування для попереднього сортування відходів, вилучення скла, ПЕТ, металу та подальшого транспортування відходів на регіональний полігон. Будівництво передбачається у містах Бахмут, Торецьк, Костянтинівка, Слов’янський та Добропільський райони;

будівництво 9 сміттєсортувальних станцій для попереднього сортування відходів, вилучення скла, ПЕТ, металу та подальшого транспортування відходів на регіональний полігон;

залучення коштів інвесторів для розвитку галузі поводження з побутовими відходами;

закриття (після будівництва регіональних об’єктів поводження з відходами) полігонів ТПВ та сміттєзвалищ області, на яких не забезпечується захист довкілля, та їх подальша рекультивація;

оновлення парку сміттєвозів;

оновлення контейнерного господарства;

розробка інформаційно-агітаційних матеріалів щодо організації європейського поводження з відходами в тому числі з роздільного збирання побутових відходів, використання енергетичного та ресурсного потенціалу твердих побутових відходів, перероблення відходів;

проведення інформаційно-агітаційних заходів (семінари, тренінги, інформація в ЗМІ, тощо) для підвищення екологічної свідомості населення.

Відповідно до розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 січня 2018 № 119 «Про Програму економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки» (із змінами) та від 31 січня          2018 № 129 «Про затвердження Програмних заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2018 рік» (із змінами) в рамках Програми за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та інших незаборонених законодавством джерел  реалізовувалися наступні заходи:

По заходу Програми «Проектування і будівництво сміттєсортувальних станцій»: Завершено розробку проектно-кошторисної документації на будівництво сміттєсортувальної станції у Олександрівському районі.      Отримано позитивний висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, висновок комплексної будівельної експертизи проекту будівництва. Розпочаті будівельні роботи . Продовжується проектування сміттєсортувальної станції у Покровському районах. Заходи з проектування та будівництва сміттєсортувальних станцій реалізовувалися також у м. Вугледар та Мар’їнському районі. Усього на зазначені заходи заплановано 67,05 млн грн, фактично витрачено 18,7 млн грн, що складає 27,9% від затвердженого обсягу фінансування;

По заходу Програми «Проектування і будівництво сміттєперевантажувальних станцій із сортувальним обладнанням»: Завершено проектування сміттєперевантажувальних станцій у містах Бахмут, Торецьк, Добропільському районі, отримані висновки комплексної будівельної експертизиі. Триває розробка проектно-кошторисної документації на будівництво сміттєперевантажувальної станції у Слов’янському районі. Усього на зазначені заходи заплановано 1,35 млн грн, фактично витрачено 934 тис. грн, що складає 69,2% від затвердженого обсягу фінансування;

По заходу Програми «Придбання спецтранспорту, сміттєвози»: Робота по оновленню сміттєвозного парку велась за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел. Всього Програмою передбачено придбання у 2018 році 190 сміттєвозів на 418,4 млн грн, фактично придбано 12 сміттєвозів вартістю 33,2 млн грн, з них 9 сміттєвозів об’ємом кузова, що передбачений Програмою;

По заходу Програми «Оновлення контейнерного господарства»: Робота по оновленню контейнерного господарства велась за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел. Всього Програмою заплановано придбати 15668 од. контейнерів, на 28,7 млн грн, фактично придбано 2305 одиниць контейнерів загальною вартістю 12,3 млн грн, з них 1338 контейнерів об’ємом, що передбачений Програмою. Також за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища придбано 6 одиниць контейнерів об’ємом 8 м3 для КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» на суму 1,48 млн грн;

По заходу Програми «Будівництво майданчиків для контейнерів»: Захід реалізується за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел. Всього Програмою заплановано облаштувати 920 контейнерних майданчиків на суму 2,2 млн грн, фактично облаштовано 39 контейнерних майданчиків загальною вартістю 827,7 тис. грн;

По заходу Програми «Проведення робіт з рекультивації та закриття полігонів. Проведення робіт з рекультивації несанкціонованих звалищ»: завершено розробку проекту рекультивації полігону ТПВ у м. Слов’янськ, загальна фактична вартість проекту складає 680 тис. грн. На відкритих торгах у системі Prozorro визначено виконавця робіт, повідомлено про намір укласти договір, вартість робіт за результатами закупівлі складає 102,2 млн грн. Завершено ліквідацію  несанкціонованого сміттєзвалища біля с. Богородичне Слов’янського району з наступною рекультивацією порушених земель. Проведення робіт з рекультивації та закриття полігонів у 2018 році за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел велися також у м. Мирноград, Сіверській та Іллінівськвй об’єднаних теріторальних громадах

По заходу Програми «Проектування та будівництво спеціалізованих полігонів для захоронення відходів» (м.м. Краматорськ, Курахове, Волноваха). Завершений захід «Будівництво регіональних полігонів твердих побутових відходів Донецької області — Регіонального полігону в  м. Краматорськ, ІІ черга будівництва» – загальна фактична вартість будівництва складає 132,1 млн грн. Проведено нарощування геомембрани на І черзі регіонального полігону в   м. Краматорськ, вартість заходу склала 1,98 млн грн.

Захід «Будівництво регіонального полігону твердих побутових відходів в                            м. Курахове, в тому числі коригування проектно-кошторисної документації» – будівництво розпочато у жовтні 2017 р. Загальна вартість будівництва складає 28,9 млн грн. Виконання заходу планується завершити до кінця 2019 р.

Захід «Будівництво регіонального полігону твердих побутових відходів площею 10 га у південно-східній частині м. Волноваха Донецької обл. (коригування), І черга» – вартість будівництва 1 черги полігону складає 55,5 млн. грн. Будівництво розпочато у березні 2018 р. Виконання заходу планується завершити до кінця 2019 р.

Заходи з проектування та будівництво спеціалізованих полігонів для захоронення відходів у 2018 році виконувалися також у м. Маріуполь за рахунок місцевого бюджету та інших джерел.

По заходу Програми «Схеми санітарної очистки територій»: Захід реалізується за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел. Всього у 2018 році на розробку схем санітарного очищення витрачено 2,1 млн грн. Робота велась у містах Бахмут, Костянтинівка, Краматорськ, Бахмутському, Добропільському, Мар’їнському, Ясинуватському районах, Сіверській, Олександрівській, Шахівській об’єднаних територіальних громадах.

По заходу Програми «Проведення заходів відповідно до стратегії інформування населення»: Захід реалізується за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел. Усього на заходи з інформування населення у 2018 році витрачено 104,25 тис. грн;

По заходу «Впровадження системи поводження з медичними відходами» — триває розробка проекту реконструкції об’єкту, а саме: відділу сортування твердих побутових відходів комунального підприємства «Донецький регіональний центр поводження з відходами» у місті Краматорськ для розміщення обладнання з переробки (утилізації) медичних відходів, загальна вартість проекту складає 876 тис. грн. На реалізацію заходу у 2018 році за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища витрачено 25,17 тис. грн;

По заходу «Придбання установок, обладнання для перероблення та знешкодження ртутьвмісних відходів: на придбання устаткування у 2018 році за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища використано 2,4 млн грн.

Фінансування заходів Програми «Розробка інвестиційних проектів регіональних центрів», «Створення електронної бази даних ТПВ і системи автоматизованого моніторінгу відходів», «Проектування і будівництво комплексу (піролізна установка, РДФ паливо, метантенки)» у 2018 році не здійснювалося.

Інформація про хід виконання зазначених заходів наведена у таблиці, що додається.

Програмою на 2018 рік передбачено заходів на суму 693,7 млн грн,  у тому числі за рахунок обласного бюджету (обласного фонду охорони навколишнього природного середовища) на 315,36 млн грн.

Усього на заходи Програми у минулому році витрачено   202,05 млн грн, у тому числі за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища – 154,03 млн грн.

Додаток