ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2018-06-19

ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (ОВД) ТА СТРАТЕГІЧНА ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ (СЕО) – НАВЧАЛЬНИЙ ТУР В ПОЛЬЩІ (ВРОЦЛАВ, ГДАНСЬК, ВАРШАВА)

Представники департаменту прийняли участь в навчальному турі з питань ОВД та СЕО, який проходив в Польщі з 10-16 червня 2018.
Майбутнє громад формується урядом шляхом визначення стратегій розвитку на національному та регіональному рівнях. Державні плани, програми та законодавство створюють основу для майбутніх рішень у таких сферах, як сільське господарство, енергетика, промисловість, транспорт, регіональний розвиток, землекористування, управління відходами або управління водними ресурсами. Зокрема, вони значним чином впливають на життя пересічних громадян. Саме тому, вкрай важливо, щоб у документах державного планування враховувався рівень впливу на здоров’я населення та довкілля. Для забезпечення врахування цих факторів запроваджено інструменти планування, такі як Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) та Оцінка впливу на довкілля (ОВД).
Метою навчального туру було ознайомлення із законодавчою базою оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки міжнародного та польського права, проведення транскордонної процедури з оцінки впливу, приклади та досвід, а також ознайомлення з практичною роботою Генеральної та Регіональних дирекцій з охорони довкілля.