ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2019-05-20

ОГЛЯД СТАНУ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД РІЧОК КАЛЬЧИК ТА КАЛЬМІУС у квітні 2019 року

Відбір проб поверхневих вод річок Кальчик та Кальміус відбувся  10 квітня 2019 року. Забруднюючі речовини та їх вміст  приведено  в таблиці 4 по станціях відбору проб.

  1. Результати аналізів по 31 інгредієнту виявили випадки ВЗ:
  • по сульфатах (> 1000 мг/дм3) — на всіх станціях контролю, окрім  станції в

с.м.т.  Сартана;

  • по хрому (> 0,010 мг/дм3) — на  станції р. Кальміус  0,2 ш.р.;
  • по азоту нітритному (> 0,200 мг/дм3) — на станції 5,2 км вище гирла

р. Кальчик;

  1. Перевищення ГДК було  отримано:
  • по азоту нітритному (> 0,020 мг/дм3) — на п’яти станціях (р. Кальміус 0,2; 0,5; 0,8 ш.р., с.м.т. Сартана  та 5,2 км вище гирла р. Кальчик);
  • по азоту амонійному (> 0,39 мг/дм3) – на всіх станціях;
  • по сульфатах (> 100 мг/дм3) — на всіх станціях;
  • по хрому VI (> 0,001 мг/дм3) — на всіх станціях;
  • по хлоридах (> 300 мг/дм3) — на чотирьох станціях (р. Кальміус 0,2; 0,5; 0,8 ш.р. та 5,2 км вище гирла р. Кальчик)

Вміст кисню  в річковій  воді відповідав сезонній характеристиці та склав 9,69 –  15,02  мг/дм3. Температура води  коливалась у межах  12,4 ÷ 17,7 ºС

Динаміка середньомісячних концентрацій забруднюючих речовин у річковій воді по місяцях 2019 року