ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2018-05-16

ОГЛЯД ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД РІЧОК КАЛЬЧИК І КАЛЬМІУС В РАЙОНІ М. МАРІУПОЛЯ

Відбір проб поверхневих вод на р. Кальчик (п. Кременівка) було проведено 16 квітня.

Результати аналізів по 31 інгредієнту виявили: зафіксовано випадки ВЗ по сульфатах (> 1000 мг/дм3) на усіх станціях контролю, окрім станції у смт Сартана.

Перевищення ГДК  було  отримано:

  • по фенолах (> 0,001 мг/дм3) — на двох станціях (р. Кальміус, 0.8 ш.р. та

смт Сартана);

  • по нітритах (> 0,020 мг/дм3) — на усіх станціях;
  • по азоту амонійному (> 0,39 мг/л) – на усіх станціях ;
  • по сульфатах (> 100 мг/дм3) — на усіх станціях;
  • по хрому VI (> 0,001 мг/дм3) — на усіх станціях;
  • по хлоридах (> 300 мг/дм3) — на чотирьох станціях (р. Кальміус, 0.2, 0.5, 0.8 ш.р. та 2 км вище гирла р. Кальчик);

Вміст кисню  в річковій  воді відповідає сезонній характеристиці.

Температура   води  коливалась в межах  9,4 ÷ 15,6 ºС