ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2019-07-03

ПЕРЕСУВНА ЕКОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ ПЕРЕВІРИЛА СТАН ПОВІТРЯ У МІСТІ СЕЛИДОВЕ

Моніторинг у галузі охорони атмосферного повітря проводиться з метою отримання, збирання, оброблення, збереження та аналізу інформації про рівень забруднення атмосферного повітря, оцінки та прогнозування його змін і ступеня небезпечності та розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень у галузі охорони атмосферного повітря (ст. 32 Закону України “Про охорону атмосферного повітря”).

Проведення моніторингу атмосферного повітря має на меті:

-отримання первинних даних контролю за викидами та спостережень за станом забруднення;

— узагальнення даних про рівень забруднення на певній території за певний проміжок часу;

— узагальнення даних про склад та обсяги викидів забруднюючих речовин;

— оцінка рівня та ступеня небезпечності забруднення для довкілля та життєдіяльності населення;

— оцінка складу та обсягів викидів забруднюючих речовин.

Фахівці департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації продовжують проводити дослідження впливу діючих джерел забруднення на стан атмосферного повітря за допомогою пересувної лабораторії.

30 травня 2019 року спостереження атмосферного повітря проводились у             м. Селідове за вмістом оксиду вуглецю, оксидам азоту, сірчистого ангідріду, аміаку, сірководню, пилу (загального  та фракціям РМ 10.0, РМ 2.5), які входять до основного переліку речовин-забруднювачів під час моніторингу. За результатами спостережень було складено протокол, перевищень ГДК м.р.  та ГДК* зафіксовано не було.

Основним критерієм якості атмосферного повітря є гранично допустима концентрація (ГДК) забруднюючої речовини. Для визначення якості атмосферного повітря послуговуються двома ГДК – максимально разовою (ГДК м.р.) і середньодобовою (ГДК с.д.).

У нашому випадку рівень забруднення оцінювався в порівнянні з ГДК  максимально разовою (ГДК м.р.), яка є основною характеристикою небезпечності шкідливої речовини, при короткотривалому впливі ( 20 хв.) атмосферних домішок , а також ГДК*  для показників РМ 2.5 та РМ 10 згідно вимог з імплементації Директиви 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 року про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи.