ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2019-01-23

ПЕРЕСУВНА ЛАБОРАТОРІЯ ПЕРЕВІРИЛА СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ У КРАМАТОРСЬКУ

Фахівці департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації та Донецького РЦГМ продовжують роботу з впровадження регіональної системи моніторингу, проводячи  дослідження  впливу діючих джерел забруднення на стан  атмосферного повітря  за допомогою пересувної лабораторії.

Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища»       (ст.20, 22) передбачено функціонування державної системи моніторингу довкілля (далі – ДСМД).

Основні принципи функціонування ДСМД визначені у постанові Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 № 391 «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля».

Система моніторингу в Донецькій області сприяє вирішуванню завдань регіонального моніторингу довкілля а саме:

  • Забезпеченння прийняття управлінських рішень по зменьшенню викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
  • Отримання оперативної інформації про стан довкілля в режимі ON-LINE;
  • Забезпечення поліпшення оперативності та інформаційного обслуговування користувачів на всіх рівнях;
  • Забезпечення якісного обґрунтування виконання природоохоронних заходів підприємствами забруднювачами;
  • Забезпечення сприятливих умов проживання і здоровья населення.

Повітря є рухомою системою, склад якої постійно змінюється, тому достовірність та повнота інформації забезпечується достатньою кількістю контрольованих інгредієнтів, тривалістю терміну спостережень з додержанням усіх нормативів при різних метеоумовах.

Для вірного розуміння наведених результатів спостереження треба знати, яким чином оцінюється вплив забруднювачів на людину.

Основним критерієм якості атмосферного повітря є гранично допустима концентрація (ГДК) забруднюючої речовини. Для визначення якості атмосферного повітря послуговуються двома ГДК – максимально разовою (ГДК м.р.) і середньодобовою (ГДК с.д.).

Середньодобова гранично допустима концентрація (ГДК с.д.) – характеристика небезпечності шкідливої речовини, встановлена для попередження загальнотоксичного, канцерогенного, мутагенного та інших впливів речовин на організм людини у разі довгострокового перебування людини в такому середовищі. Така характеристика отримується на основі багаторазових цілодобових спостережень.

Пил класифікують за його аеродинамічними властивостями, оскільки ці властивості визначають можливість перенесення та видалення часток з повітря. В дослідженнях використовують наступні розмірні фракції :

TSP–сума речовин у вигляді твердих суспендованих часток (мікрочастинки та волокна), або зважених часток, враховуються всі частки, що знаходяться в повітрі;

РМ10–речовини у вигляді твердих суспендованих часток (мікрочастинки та волокна) із аеродинамічним діаметром менше 10 мкм;

РМ2.5-речовини у вигляді твердих суспендованих часток (мікрочастинки та волокна) із аеродинамічним діаметром менше 2,5 мкм.

У нашому випадку рівень забруднення оцінювався в порівнянні з ГДК  максимально разовою (ГДК м.р.), яка є основною характеристикою небезпечності шкідливої речовини, при короткотривалому впливі ( 20 хв.) атмосферних домішок, а також ГДК* для показників РМ 2.5 та РМ 10 згідно вимог з імплементації Директиви 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 року про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи.

05 грудня 2019 року проводилися спостереження атмосферного повітря у м. Краматорськ. Цього разу продовжили вивчати вплив діяльності заводів на стан атмосферного повітря  міста

Спостереження проводилися за  вмістом оксиду  вуглецю (СО), оксидам азоту (NO, NO2), сірчистого  ангідріду (SO2), аміаку (NH3), сірководню (H2S), пилу (загального  та фракціям РМ 10.0, РМ 2.5), які входять до основного переліку речовин-забруднювачів під час моніторингу. За результатами спостережень було складено протокол, який наведено нижче.

Отже 05.12.2018 року перевищення ГДК* було зафіксовано лише за вмістом  РМ2.5 під час усіх спостережень, за винятком центральної площі.

ПРОТОКОЛ КРАМАТОРСЬК