ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2018-05-25

ПЕРЕСУВНА ЛАБОРАТОРІЯ ПЕРЕВІРИЛА СТАН ПОВІТРЯ У КОСТЯНТИНІВЦІ (протокол вимірювань)

Фахівці департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації та Краматорської ЛСЗА Донецького РЦГМ продовжують проводити  дослідження  впливу діючих джерел забруднення на стан  атмосферного повітря  за допомогою пересувної лабораторії .

Цього разу продовжили вивчати стан повітря м. Костянтинівки .

Дані моніторингу атмосферного повітря використовується, як для вивчення поточного стану забруднення,так і для прогнозування його  при різних метеоумовах.  Також  за допомогою цих даних  розраховують фонові концентрації.

Фонова концентрація є характеристикою існуючого забруднення атмосферного повітря на промислових майданчиках та в населених пунктах і являє собою сумарне забруднення атмосфери, обумовлене всіма джерелами, в тому числі і неорганізованими.

При проектуванні нових підприємств та реконструкції діючих у районах, де атмосферне повітря і місцевість вже забруднені шкідливими хімічними речовинами, що викидаються іншими підприємствами, сума розрахункової і фонових концентрацій для кожної шкідливої хімічної речовини в атмосфері не повинна перевищувати встановлених для нього або розрахованих значень ГДК.

Отже 22.05.2018 року  за результатами вимірювання вмісту оксиду  вуглецю (СО), оксидам азоту (NO, NO2), сірчистого  ангідріду (SO2), аміаку (NH3), сірководню (H2S), пилу (загального  та фракціям РМ 10.0, РМ 2.5), перевищення ГДК м. р. було зафіксовано з показнику вмісту аміаку на в’їзді в Костянтинівку   у 2,6 рази,  яке спостерігалося під час вимірювання на протязі 20 хвилин.  Для  інших інгредієнтів випадках перевищення  ГДК м. р.  не  було.  Основними забруднювачами в цьому районі можна відзначити  загальний пил, його   фракції РМ 10 та РМ 2.5, сірководень та аміак.

У двох інших містах спостереження  основними забруднювачами були загальний пил, його   фракції РМ 10 та РМ 2.5 та оксид вуглецю.

Результати дослідження наведено в протоколі нижче. Отримані дані вимірів порівнювали з максимально разовою гранично допустимою концентрацією (ГДК м.р.), яка є основною характеристикою небезпечності шкідливої речовини, і встановлюється для попередження рефлекторних реакцій у людини (відчуття запаху, світлової чутливості, біоелектричної активності головного мозку тощо) при короткотривалому впливі ( 20 хв.) атмосферних домішок.

ПРОТОКОЛ ВИМІРЮВАНЬ