ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2020-01-08

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ

  1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту

Проект Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року (далі – Стратегія).

Стратегія розроблена на виконання Закону України «Про засади державної регіональної політики», відповідно до Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2015 року № 932 (із змінами).

Стратегія враховує головні державні пріоритети регіонального розвитку на довгостроковий період (які визначені, зокрема: Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2019 року № 849; Указом Президента України від
30 вересня 2019 року № 722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» та Національною доповіддю «Цілі сталого розвитку: Україна»)
,
а також галузевими стратегічними документам державного планування тощо.

Стратегія передбачає 4 стратегічні цілі:

  1. Оновлена, конкурентоспроможна економіка.
  2. Якість життя та людський розвиток.
  3. Ефективне управління та безпека в умовах зовнішніх і внутрішніх викликів.
  4. Екологічна безпека та збалансоване природокористування.

Визначені стратегічні цілі передбачають систему оперативних цілей та завдань, досягнення яких забезпечує покроковий рух у напряму впровадження стратегічного бачення Донеччини в реальність.

Запропонована система стратегічних, оперативних цілей та завдань відповідає ключовим принципам Стратегії – пріоритетності прав і свобод людини, інклюзивності та ґендерної рівності в системі надання послуг населенню, дотримання підходів сталого та збалансованого розвитку.

Додатком до Стратегії є План заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року, який визначає  перелік технічних завдань на проекти регіонального розвитку, структуровані за програмами регіонального розвитку, що відповідають стратегічним цілям Стратегії.

  1. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування

Донецька обласна державна адміністрація, обласна військово-цивільна адміністрація.

  1. Передбачувана процедура громадського обговорення

Форма: Електронні консультації з громадськістю

Дата початку: 24.12.2019 

Строки здійснення процедури: 30 календарних днів

Способи участі громадськості: подання пропозицій та зауважень до  звіту про стратегічну екологічну оцінку в електронному вигляді або на паперових носіях

Ознайомитися з проектом Стратегії та звітом про стратегічну екологічну оцінку, можна за посиланнями нижче.

Отримати додаткову інформацію можна за адресою: вул. Б. Хмельницького, 6, м. Краматорськ, Донецька область, 84313 (департамент економіки Донецької обласної державної адміністрації),
за телефоном: (06264) 3-71-88 або електронною поштою (strategy.dn.2027@gmail.com).

Зауваження і пропозиції подаються на паперових носіях до департаменту економіки Донецької обласної державної адміністрації (вул. Б. Хмельницького, 6, м. Краматорськ, Донецька область, 84313) або в електронному вигляді (strategy.dn.2027@gmail.com) у термін до 24:00 22.01.2020 .

Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

  1. Необхідність проведення транскордонних консультацій

Відсутня