ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2019-10-30

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ  ПРОЕКТУ ДОКУМЕНТУ МІСЦЕВОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ  

Повна назва документа місцевого планування: проект «Регіональна програма моніторингу стану довкілля Донецької області» (далі Програма).

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа місцевого планування: Донецька обласна державна адміністрація

Передбачена процедура громадського обговорення: відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення звіту про стратегічну екологічну оцінку та проекту «Регіональна програма моніторингу стану довкілля Донецької області» розпочато з дня їх оприлюднення, а саме 30 жовтня 2019 року на сайті Донецької обласної державної адміністрації та триватиме до 29 листопада 2019 року.

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляди) зауваження та пропозиції до проекту документу місцевого планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку. Усі зауваження і пропозиції до проекту документа місцевого планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або вмотивовано їх відхиляє.

Ознайомитися з проектом Програми та звітом про стратегічну екологічну оцінку, а також отримати додаткову інформацію можна за адресою: вул. Богдана Хмельницького,6, м. Краматорськ, Донецька область, 84313, або за посиланням: www.ecology.gov.ua .

Зауваження і пропозиції до звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту Програми подаються до: департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації відділу оцінки впливу на довкілля управління економіки природокористування, поводження з відходами та оцінки впливу на довкілля та відділу моніторингу довкілля управління природно-заповідних територій, лісового господарства та моніторингу довкілля.

Відповідальні особи:

начальник відділу  оцінки впливу на довкілля Голін В.М., та

начальник відділу моніторингу довкілля Алексеєв В.В.

(контактні дані: E-mail: eco.d@dn.gov.ua; моб. тел.095-644-25-25)

Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів з дня розміщення на сайті.

Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

ЗВІТ СЕО ПРОГРАМА МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ

ПРОЕКТ ПРОГРАМИ МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ