ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2019-10-04

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ПРОЦЕДУРИ РОЗГЛЯДУ ТА ВРАХУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ГРОМАДСКОСТІ У ПРОЕКТІ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

У ПРОЕКТІ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ ЗАХІДНО-МИХАЙЛІВСЬКОГО РОДОВИЩА ГІПСУ З МЕТОЮ ЗМІНИ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ КАР’ЄРУ  НА ТЕРИТОРІЇ СОЛЕДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (ЗА МЕЖАМИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ)

ТА ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ

 Бахмутська районна державна адміністрація Донецької області повідомляє про початок проведення процедури розгляду та  врахування пропозицій  громадськості (громадських слухань) у проекті детального плану території Західно-Михайлівського родовища гіпсу з метою зміни цільового призначення земельної ділянки для розміщення та експлуатації кар’єру на території Соледарської міської ради    Бахмутського району Донецької області (за межами населених пунктів) в частині земельних ділянок (кадастрові номери 1420989900:01:114:0120; 1420989900:01:114:0122; 1420989900:01:114:0001; 1420989900:01:114:0002; 1420989900:01:114:0125; 1420989900:01:114:0005; 1420989900:01:114:0007, 1420989900:01:114:0008) загальною площею 25,9 га, що знаходяться у власності підприємств групи КНАУФ в Україні, (кадастрові номери 1420989900:01:126:0001; 142098900:01:126:0002; 1420989900:01:126:0003),  що знаходяться  у власності фізичних осіб та земель запасу комунальної власності Соледарської ОТГ, що складають загальну площу 13,00 га, що складають загальну площу 38,9 га  та Звіту про стратегічну екологічну оцінку..

 Мета і завдання проекту:

  • уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, параметрів будівництва та ландшафтної організації частини території району за межами населеного пункту;
  • визначення функціонального призначення та параметрів будівництва окремої території за межами населеного пункту з метою можливого розміщення та експлуатації кар’єру на території Соледарської міської ради    Бахмутського району Донецької області (за межами населених пунктів);
  • визначення планувальних обмежень використання території згідно з діючими будівельними та санітарно-гігієнічними нормами;
  • виявлення та уточнення територіальних ресурсів для всіх видів функціонального використання території;
  • визначення можливих напрямів (варіантів), черговості та обсягів подальшого освоєння території будівництва;
  • обґрунтування потреб формування нових земельних ділянок та визначення їх цільового призначення, зображення існуючих земельних ділянок та їх функціонального використання.
  • встановлення ліній регулювання забудови та ландшафтної організації частини території району за межами населеного пункту
  • екологічна оцінка впливу від можливого розміщення об’єкту виробничої ділянки Дослідного родовища вогнетривких і тугоплавких глин на навколишнє природне середовища, забезпечення екологічної безпеки, подальшої рекультивації території.

Основні техніко-економічні показники проекту

Площа в межах території що розглядається – 45,5 га, у тому числі:

ділянка, яка проектом передбачена під розвиток кар’єру і розташована в межах гірничого відводу – 35,9 га;

ділянка під розвиток територій відвалів розкривних порід, розташована за межами гірничого відводу – 3 га;

територія, що потрапляє у санітарно-захисну зону кар’єру – 6,6 га.

Територія ділянок, що передбачаються для зміни цільового призначення – 38,9 га.

 Інформація щодо замовника та розробника проекту детального плану території та підстав його розроблення

Проект детального плану території Західно-Михайлівського родовища гіпсу з метою зміни цільового призначення земельної ділянки для розміщення та експлуатації кар’єру на території Соледарської міської ради    Бахмутського району Донецької області (за межами населених пунктів) розроблений ТОВ «ПРОГРЕС — ЦИВІЛЬПРОЕКТ» (код ЕДРПОУ 3665301869), головний архітектор проекту Стебловський М.Є. (кваліфікаційний сертифікат серія АА № 000713) на замовлення Бахмутської райдержадміністрації для ТОВ «Кнауф Гіпс Донбас».

Громадські слухання проводяться згідно постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555  «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань  щодо врахування громадських інтересів  під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», на підставі розпорядження голови Бахмутської райдержадміністрації від 03.08.2018 № 325 «Про розроблення детального плану території Західно-Михайлівського родовища гіпсу з метою зміни цільового призначення земельної ділянки для розміщення та експлуатації кар’єру на території Соледарської міської ради Бахмутського району Донецької області (за межами населених пунктів)».

 З текстовою та графічною частинами проекту детального плану території Західно-Михайлівського родовища гіпсу з метою зміни цільового призначення земельної ділянки для розміщення та експлуатації кар’єру на території Соледарської міської ради Бахмутського району Донецької області (за межами населених пунктів), можна ознайомитись:

— в приміщенні Соледарської міської ради за адресою Бахмутський район, м.Соледар, вул. Паркова, 3а, тел. 062 744 20 68;

— у відділі містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Бахмутської райдержадміністрації, м.Бахмут, вул.Сібірцева,33, кім.2 перший поверх. тел. 062 744-66-92;

— на офіційному сайті Бахмутської райдержадміністрації https://bahmutska-rda.gov.ua/;

— на офіційному сайті Соледарської міської ради http://solerada.gov.ua.

Пропозиції та зауваження щодо проекту детального плану території Західно-Михайлівського родовища гіпсу з метою зміни цільового призначення земельної ділянки для розміщення та експлуатації кар’єру на території Соледарської міської ради Бахмутського району Донецької області (за межами населених пунктів) надавати:

—  у приміщення Соледарської міської ради за адресою Бахмутський район, м.Соледар, вул. Паркова, 3а, тел. 062 744 20 68;

— у відділі містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Бахмутської райдержадміністрації, м. Бахмут, вул. Сібірцева,33, кім.2 перший поверх. тел. 44-66-92.

Відповідальна особа за забезпечення розгляду пропозицій – начальник відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, головний архітектор Бахмутської райдержадміністрації Недорізова Ольга Юріївна.

Термін ознайомлення з ДПТ, термін реєстрації та подачі пропозицій і зауважень від фізичних та юридичних осіб щодо вказаної містобудівної документації з 3 жовтня 2019 року по 2 листопада 2019 (включно).

 Громадські слухання з розгляду проекту детального плану території Західно-Михайлівського родовища гіпсу з метою зміни цільового призначення земельної ділянки для розміщення та експлуатації кар’єру на території Соледарської міської ради Бахмутського району Донецької області (за межами населених пунктів) відбудуться        05 листопада 2019 року о 14 годині  у  приміщенні міського Центру культури та народної творчості (МЦК та НТ) м.Соледар, розташованого за адресою вул. Паркова, 3а.