ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2018-12-18

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ смт РАЙГОРОДОК

Фахівці департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації продовжують проводити  дослідження  впливу діючих джерел забруднення на стан  атмосферного повітря  за допомогою пересувної лабораторії.

Нагадаємо, яким чином оцінюється вплив забруднювачів на людину.

Основним критерієм якості атмосферного повітря є гранично допустима концентрація (ГДК) забруднюючої речовини. Для визначення якості атмосферного повітря послуговуються двома ГДК – максимально разовою (ГДК м.р.) і середньодобовою (ГДК с.д.).

Середньодобова гранично допустима концентрація (ГДК с.д.) – характеристика небезпечності шкідливої речовини, встановлена для попередження загальнотоксичного, канцерогенного, мутагенного та інших впливів речовин на організм людини  разі довгострокового перебування людини в такому середовищиі. Така характеристика отримується на основі багаторазових цілодобових спостережень.

Пил класифікують за його аеродинамічними властивостями, оскільки ці властивості визначають можливість перенесення та видалення часток з повітря. В дослідженнях використовують наступні розмірні фракції :

TSP–сума речовин у вигляді твердих суспендованих часток (мікрочастинки та волокна) або зважених часток, враховуються всі частки, що знаходяться в повітрі;

РМ10–речовини у вигляді твердих суспендованих часток (мікрочастинки та волокна) із аеродинамічним діаметром менше 10 мкм;

РМ2.5-речовини у вигляді твердих суспендованих часток (мікрочастинки та волокна) із аеродинамічним діаметром менше 2,5 мкм.

У нашому випадку рівень забруднення оцінювався в порівнянні з ГДК  максимально разовою (ГДК м.р.), яка є основною характеристикою небезпечності шкідливої речовини, при короткотривалому впливі ( 20 хв.) атмосферних домішок, а також та  для показників РМ 2.5 та РМ 10 згідно вимог з імплементації Директиви 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 року про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи.

20 вересня та 23 листопада 2018 року проводилися спостереження атмосферного повітря у смт Райгородок. Цього разу вивчався вплив діяльності асфальтового заводу на стан атмосферного повітря.

Спостереження проводилися за  вмістом оксиду  вуглецю (СО), оксидам азоту (NO, NO2), сірчистого  ангідріду (SO2), аміаку (NH3), сірководню (H2S), пилу (загального  та фракціям РМ 10.0, РМ 2.5), які входять до основного переліку речовин-забруднювачів під час моніторингу. За результатами спостережень було складено протокол, який наведено нижче.

Отже  20.09 та 23.11.2018 року  перевищення ГДК м. р. було зафіксовано за вмістом  РМ2.5-речовини у вигляді твердих суспендованих часток РМ2.5 із аеродинамічним діаметром менше 2,5 мкм та РМ10 із аеродинамічним діаметром менше 10 мкм, значне перевищення вмісту РМ 2.5 (8.96 ГДК*), РМ10  (6,9 ГДК*) під час спостережень в районі буд.39 під час зміни напрямку вітру,також було зафіксовано перевищення вмісту аміаку на протязі 20 хв..(3.06ГДК м.р.) Нажаль, під час дослідження не було можливості визначити вміст ароматичних вуглеводнів.

ПРОТОКОЛ смт_Райгородок_виiзд_пересувной_лабораторii_20.09_та_23.11.2018