ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2019-09-13

ПРО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА СТАНОМ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ У МАРІУПОЛІ (з протоколом вимірів)

На даний час на території Донецької області впроваджується сучасна система регіонального моніторингу довкілля. Фахівці департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації постійно проводять дослідження впливу діючих джерел забруднення на стан атмосферного повітря за допомогою пересувної екологічної лабораторії згідно звернень місцевих органів самоврядування.

05 — 06 вересня 2019 року (в тому числі у нічній час) проводились спостереження стану атмосферного повітря у м. Маріуполь, згідно з дорученням голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово – цивільної адміністрації на звернення громадськості.

Рівень забруднення оцінювався в порівнянні з ГДК максимально разовою (ГДК м.р.), яка є основною характеристикою небезпечності шкідливої речовини, при короткотривалому впливі ( 20 хв.) атмосферних домішок , а також ГДК*  для показників РМ 2.5 (сума речовини у вигляді твердих суспендованих часток із аеродинамічним діаметром менше 2.5 мкм) та   РМ 10 (сума речовини у вигляді твердих суспендованих часток із аеродинамічним діаметром менше 10 мкм) згідно вимог з імплементації Директиви 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 року про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи.

Спостереження проводилися за вмістом оксиду вуглецю (СО), оксидам азоту (NO, NO2), сірчистого ангідріду (SO2), аміаку (NH3), сірководню (H2S), пилу (загального та фракціям РМ 10.0, РМ 2.5), які входять до основного переліку речовин-забруднювачів під час моніторингу.

За результатами спостережень у м. Маріуполь 05.09.2019 були зафіксовані перевищення ГДК*за наступними адресами:

  • в районі перехрестя пр. Металургів та пл. Кірова — за вмістом РМ 2.5- (2.24 ГДК*), за вмістом РМ 10 — (1.58 ГДК*);
  • по вул. Торгова 174а — за вмістом РМ2.5 — (4.88 ГДК*), за вмістом РМ 10 — (2.82 ГДК*), за вмістом оксиду вуглецю (1,92 ГДК м.р.) на протязі 20 хвилин, за вмістом сірководню —                  (5.25 ГДК м.р.), протягом 40 хв.;
  • в районі вул. Ливарна, 4 (ЗОШ № 20) — за вмістом РМ 2.5- (3,56 ГДК*), за вмістом      РМ 10 — (2.40 ГДК*), за вмістом сірководню (6,00 ГДК м.р.),протягом 20 хвилин, по   вул. Ломизова, 9 (дит. садок) — за вмістом  РМ 2.5- (3,12 ГДК*), за вмістом РМ 10 — (1.82 ГДК*), за вмістом сірководню (1,86 ГДКм.р.), протягом 20 хвилин, на пл. Театральній 06.09 2019 фіксувалося перевищення ГДК* за вмістом РМ 2.5- (2,08 ГДК*), за вмістом РМ 10 — (1.10 ГДК*).

Також 05.09.2019 — 06.09.2019 за результатами нічного багатогодинного спостереження на перехресті пр.Бойка та вул.Макара Мазая було зафіксовано значне перевищення ГДК* за вмістом РМ 2.5- ( до 17,08 ГДК*), за вмістом РМ 10 — (до 9.08 ГДК*) в період від 1-40 до 2-00 ночі, та впродовж  10 годин  спостережень фіксувалися перевищення норм вмісту РМ2.5 і РМ10. Незначне перевищення  пилу загального (1.01 ГДК) спостерігалося на протязі 20 хвилин з  1-40 до 2-00 ночі.

Таким чином, перевищення існуючих нормативів  (ГДК м.р.) було зафіксовано у всіх місцях спостереження, складено протоколи, які наведено нижче.

Однак, треба звернути увагу на те, що якість повітря у населених пунктах оцінюється за середньодобовою (ГДК с.д.). Ці дані публікуються щомісячно на сайті Департаменту екології, щотижнево дані спостереження у Маріуполі публікуються на сайті міста. Згідно цих даних у м Маріуполь дуже високий рівень забруднення, місто очолює список міст з самим забрудненим повітрям. Щодо моніторингу у місті, то тут присутній і державний і регіональний і місцевий.

Моніторинг у галузі охорони атмосферного повітря проводиться з метою отримання, збирання, оброблення, збереження та аналізу інформації про рівень забруднення атмосферного повітря, оцінки та прогнозування його змін і ступеня небезпечності для розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень у галузі охорони атмосферного повітря (ст. 32 Закону України “Про охорону атмосферного повітря”).

Моніторинг не робить повітря чистішим, він лише є джерелом інформації для зацікавлених сторін, які повинні забезпечувати якість повітря та якість життя громадян. Контролюючі та наглядові органи і структури відповідно до ст. 27 Закону України “Про охорону атмосферного повітря” повинні діяти з метою забезпечення дотримання вимог законодавства про охорону атмосферного повітря.

Порядок організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 09 березня 1999 р. (зі змінами).

Суб’єктами, які здійснюють моніторинг атмосферного повітря, є: Мінприроди України, ДСНС України, Держпродспоживслужба МОЗ України, їх органи на місцях, підприємства, установи, організації, діяльність яких призводить або може призвести до погіршення стану атмосферного повітря.

Основним критерієм якості атмосферного повітря є гранично допустима концентрація (ГДК) забруднюючої речовини. Для визначення якості атмосферного повітря послуговуються двома ГДК – максимально разовою (ГДК м.р.) і середньодобовою  (ГДК с.д.).

Аналіз забруднення повітряного середовища є чи не найскладнішим завданням аналітичної хімії, оскільки повітря є рухомою системою, склад якої постійно змінюється, a одна проба може одночасно містити десятки, сотні органічних і неорганічних сполук. Крім того, концентрація токсичних речовин в атмосфері може бути мізерно малою (10–4 –10–7 % і нижче). Отже робота потребує тривалого часу, сучасного обладнання з високою селективністю та низьким порогом визначення.

Впровадження сучасної регіональної автоматизованої системи екологічного моніторингу, дозволить значно розширити зону моніторингу і підвищити ефективність  роботи у сфері охорони навколишнього середовища міст та селищ.

ПРОТОКОЛ ВИМІРІВ МАРІУПОЛЬ

ПРОТОКОЛ НІЧНИХ ВИМІРІВ МАРІУПОЛЬ