ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2016-12-12

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРАВИЛ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ УСТАНОВОК ОЧИСТКИ ГАЗУ

До наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України  7hxk0TVJIyIвід 06 лютого 2009 № 52 «Про затвердження Правил технічної експлуатації установок очистки газу» (далі – Правила), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 13 квітня 2009 за № 327/16343 були внесені зміни згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів  N 454  від 26.11.2015:

  1. У розділі I:

у пункті 1.1 слова та цифри «постанов Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 № 1524 «Про затвердження Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України» та від 17.11.2001 № 1520 «Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію» замінити словами та цифрами «постанов Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року № 32 «Про затвердження Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України» та від 14 вересня 2011 року № 995 «Про утворення територіальних органів Державної екологічної інспекції»;

абзац одинадцятий пункту 1.2 викласти у такій редакції:

«територіальні органи Державної екологічної інспекції — державні екологічні інспекції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Державна Азово-Чорноморська екологічна інспекція, Державна Азовська морська екологічна інспекція, Державна екологічна інспекція Північно-Західного регіону Чорного моря;».

  1. У розділі ІІ:

у пункті 2.2: підпункт 2.2.5 викласти у такій в редакції: «2.2.5. Розробити паспорт на кожну ГОУ, зразок якого наведено у додатку 3 до цих Правил.»;

в абзаці другому підпункту 2.2.8 слова «органами Мінприроди» замінити словами «територіальними органами Державної екологічної інспекції».

  1. У розділі IV:

пункт 4.10 викласти у такій редакції: «4.10. У кожному випадку аварійної зупинки роботи ГОУ при працюючому технологічному обладнанні суб’єкти господарювання зобов’язані повідомити про це територіальні органи Державної екологічної інспекції.»;

пункт 4.11 виключити.

У зв’язку з цим пункт 4.12 вважати пунктом 4.11.

  1. Розділ VІ виключити.
  2. Пункт 8 та таблицю 3.4 додатка 3 виключити.

У зв’язку з цим пункт 9 та таблицю 3.5 вважати відповідно пунктом 8 та таблицею 3.4.

  1. У додатках 4 та 5 слово та знак «Реєстраційний № ___» виключити.

Слід відмітити наступне, тепер реєстрацію паспортів пилогазоочисного устаткування в територіальних органи Державної екологічної інспекції не потрібно.

Зі змінами до Правил можна ознайомитися за посиланням: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0327-09