ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2018-11-05

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАННЯ ПЕРЕСУВНОЇ МАШИНИ-ЛАБОРАТОРІЇ М. ДОБРОПІЛЛЯ

Фахівці департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації та Краматорської ЛСЗА Донецького РЦГМ продовжують проводити  дослідження  впливу діючих джерел забруднення на стан атмосферного повітря за допомогою пересувної лабораторії.

Нагадаємо, яким чином оцінюється вплив забруднювачів на людину.

Основним критерієм якості атмосферного повітря є гранично допустима концентрація (ГДК) забруднюючої речовини. Для визначення якості атмосферного повітря послуговуються двома ГДК – максимально разовою (ГДК м.р.) і середньодобовою (ГДК с.д.).

Середньодобова гранично допустима концентрація (ГДК с.д.) – характеристика небезпечності шкідливої речовини, встановлена для попередження загальнотоксичного, канцерогенного, мутагенного та інших впливів речовин на організм людини  разі довгострокового перебування людини в такому середовищиі. Така характеристика отримується на основі багаторазових цілодобових спостережень.

У нашому випадку рівень забруднення оцінювався в порівнянні з ГДК  максимально разовою (ГДК м.р.), яка є основною характеристикою небезпечності шкідливої речовини, при короткотривалому впливі ( 20 хв.) атмосферних домішок.

17 вересня 2018 року проводилися спостереження атмосферного повітря у м.Добропілля. Цього разу вивчався вплив діяльності Відокремленого підрозділу ДТЕК «Добропілявуголь», шахт «Алмазна» та «Добропільська» на стан атмосферного повітря.

Спостереження проводилися за вмістом оксиду  вуглецю (СО), оксидам азоту (NO, NO2), сірчистого ангідріду (SO2), аміаку (NH3), сірководню (H2S), пилу (загального  та фракціям РМ 10.0, РМ 2.5), які входять до основного переліку речовин-забруднювачів під час моніторингу. За результатами спостережень було складено протокол, який наведено нижче.

Слід відзначити, що головним забруднювачем в даному випадку є пил (завислі речовини). Пил класифікують за його аеродинамічними властивостями, оскільки ці властивості визначають можливість перенесення та видалення часток з повітря. В дослідженнях використовують наступні розмірні фракції:

TSP–сума речовин у вигляді твердих суспендованих часток (мікрочастинки та волокна) або зважених часток, враховуються всі частки, що знаходяться в повітрі;

РМ10–речовини у вигляді твердих суспендованих часток (мікрочастинки та волокна) із аеродинамічним діаметром менше 10 мкм;

РМ2.5-речовини у вигляді твердих суспендованих часток (мікрочастинки та волокна) із аеродинамічним діаметром менше 2,5 мкм.

Отже 17.10.2018 року, згідно вимог з імплементації Директиви 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 року про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи по вмісту фракцій пилу РМ 10 та РМ 2.5 перевищення ГДК м. р. було зафіксовано.

Під час спостереження вміст забруднюючих речовин в долях ГДК м.р. був невисоким. Найбільші значення спостерігалися для амоніаку та пилу. Процес моніторингу атмосферного повітря в м. Добропілля продовжується. Для об‘єктивної оцінки стану атмосферного повітря та впливу підприємств треба проводити довгострокові спостереження за вмістом забруднюючих речовин .

ПРОТОКОЛ ВИМІРІВ