ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2016-10-05

ЩОДО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ СТАЦІОНАРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ у разі надання на підставі договору оренди чи інших договорів у тимчасове користування приміщень та обладнання (згідно листа роз’яснення Мінприроди України)

Відповідно до Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян – підприємців, які отримали такі дозволи, затвердженого постановою КМУ від 13.03.2002, дозвіл на викиди (далі — дозвіл) – це офіційний документ, який дає право підприємствам, установам, організаціям та громадянам – підприємцям (далі – суб’єкт господарювання) експлуатувати об’єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини та їх суміші.

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (далі — Закон)  суб’єкт   господарювання   —  зареєстрована  в  установленому законодавством  порядку  юридична  особа України або іншої держави незалежно  від її організаційно-правової форми та форми власності, яка здійснює господарську діяльність,  а  також  фізична особа — підприємець.

Згідно з частиною 4 статті 4-1 Закону у разі  надання  на  підставі  договору  оренди  чи  інших договорів  у  тимчасове  користування  приміщень  та обладнання за умови  збереження  виду  діяльності  і  стану  цих  приміщень   та обладнання  від  орендаря  або  іншого  користувача не вимагається отримання  документа  дозвільного  характеру  на  їх  використання (експлуатацію),  крім  потенційно  небезпечних  об’єктів та в разі експлуатації машин, механізмів, устаткування (далі — устаткування)
підвищеної небезпеки, якщо інше не встановлено законом.

Відповідальність за використання (експлуатацію) приміщень та обладнання покладається на особу, визначену відповідним договором.