ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2019-07-16

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ВИМІРИВ ВПЛИВУ ДІЮЧИХ ДЖЕРЕЛ ЗАБРУДНЕННЯ СТАНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЕРЕСУВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ НА ТЕРИТОРІЇ ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

Департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації та Краматорською ЛСЗА Донецького РЦГМ 14.06.2019 проведені виміри впливу діючих джерел забруднення стану атмосферного повітря за допомогою пересувної екологічної лабораторії на території Добропільського району (с. Ганнівка та с. Красноярське).

Мета досліджень — розроблення статистичних схем прогнозування забруднення повітря, з максимальним врахуванням характеру фізичного процесу розповсюджування домішок в атмосфері та особливості впливу метеорологічних умов на концентрації домішок у повітрі.

Під час моніторингу спостереження проводилися за вмістом оксиду вуглецю, оксидам азоту, діоксиду сірки, аміаку, сірководню, пилу (загального та по фракціям РМ 10.0, РМ 2.5), які входять до основного переліку речовин-забруднювачів. За результатами спостережень складено протоколи.

Рівень забруднення оцінювався в порівнянні з ГДК максимально разовою (ГДК м.р.), яка є основною характеристикою небезпечності шкідливої речовини, при короткотривалому впливі (20 хв.) атмосферних домішок, а також для показників РМ 2.5* та РМ 10*.

За результатами спостережень 14.06.2019 у Добропільському районі перевищення ГДК м.р. та ГДК* (* — згідно вимог з імплементації Директиви 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 року про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи) були зафіксовані:

с. Ганніка в районі вул. Вишневої, 59 значне перевищення ГДК* було зафіксовано за вмістом РМ 2.5- (4.43 ГДК*) та РМ 10 – (6,04 ГДК*);

с. Красноярське в районі вул. Степової, 30 незначне перевищення ГДК* було зафіксовано за вмістом  РМ 2.5- (1.04 ГДК*).