ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2018-09-04

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА СТАНОМ ЗАБРУДНЕННЯМ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ПРОВЕЛИ У ТОРЕЦЬКУ (протокол вимірів)

Фахівці департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації та Краматорської ЛСЗА Донецького РЦГМ продовжують проводити  дослідження  впливу діючих джерел забруднення на стан  атмосферного повітря  за допомогою пересувної лабораторії.

Нагадаємо, яким чином оцінюється вплив забруднювачів на людину.

Основним критерієм якості атмосферного повітря є гранично допустима концентрація (ГДК) забруднюючої речовини. Для визначення якості атмосферного повітря послуговуються двома ГДК – максимально разовою (ГДК м.р.) і середньодобовою (ГДК с.д.).

Середньодобова гранично допустима концентрація (ГДК с.д.) – характеристика небезпечності шкідливої речовини, встановлена для попередження загальнотоксичного, канцерогенного, мутагенного та інших впливів речовин на організм людини  разі довгострокового перебування людини в такому середовищиі. Така характеристика отримується на основі багаторазовіх цілодобових спостережень

У нашому випадку рівень забруднення оцінювався в порівнянні з ГДК  максимально разовою (ГДК м.р.), яка є основною характеристикою небезпечності шкідливої речовини, при короткотривалому впливі ( 20 хв.) атмосферних домішок.

28 серпня 2018 року спостереження проводилися у м. Торецьк. Цього разу вивчався вплив діяльності шахт «Торецька» та «Центральна», КХЗ «Торецький фенольний завод», ЦЗФ, полігону ТПВ.

Спостереження проводилися за  вмістом оксиду  вуглецю (СО), оксидам азоту (NO, NO2), сірчистого  ангідріду (SO2), аміаку (NH3), сірководню (H2S), пилу (загального  та фракціям РМ 10.0, РМ 2.5), які входять до основного переліку речовин-забруднювачів під час моніторингу. За результатами спостерень було складено протокол, який наведено нижче.

ПРОТОКОЛ ВИМІРІВ м. ТОРЕЦЬК

Отже 28.08.2018 року  перевищення ГДК м. р. не було зафіксовано.

Під час  спостереження в  районі  центрального  входу  шахти  «Торецка» вміст забруднюючих  речовин  в  долях ГДК м.р. був  невисоким. Найбільші  значення спостерігалися для сірководню, діоксиду  азоту т а  оксиду  вуглецю.  В  районі вулиці Толбухіна основними речовинами–забруднювачами в долях  ГДК м. р виявилися пил фракції РМ 2.5, оксид вуглецю та сірководень.

Найбільші значення речовин–забруднювачив в районі впливу КХЗ «Торецький фенольний завод» виявилися теж фракції пилу РМ 2.5.  оксид вуглецю та сірководень, які не є головними забруднювачами  для цього  виробництва. Нажаль,  приладами  для вимірювань фенолу, етилбензолу, толуолу на теперішній час пересувна лабораторія не оснащена.

Низькі значення в долях  ГДК м. р. контрольованих речовин спостерігалися  під час дослідження в районі шахти «Центральна» та  ЦЗФ. Найбільші значення було зафіксовано для  фракцій пилу РМ 10.0 та РМ 2.5. для на стан атмосферного повітря виявилися оксид вуглецю та сірководень.

Підвищені значення пилу загального та фракцій РМ 10.0 та РМ 2.5,  сірководню, діоксиду азоту зафіксовано на полігоні ТПВ, який розташовано поблизу проведення ООС.

Процесу моніторингу атмосферного повітря в м.Торецьку розпочався. Для об‘єктивної оцінки стану атмосферного повітря та впливу підприємств треба  проводити довгострокові спостереження та розширення переліку контрольованих речовин.