ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2018-05-23

У ЧЕРКАСЬКІЙ ОТГ ПЕРЕВІРИЛИ СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ (протокол вимірювань)

Фахівці департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації та Донецького РЦГМ продовжують роботу з впровадження регіональної системи моніторингу, проводячи  дослідження  впливу діючих джерел забруднення на стан  атмосферного повітря  за допомогою пересувної лабораторії.

Законом України „Про охорону навколишнього природного середовища» (ст.20, 22) передбачено функціювання державної системи моніторингу довкілля (далі – ДСМД).

Основні принципи функціонування ДСМД визначені у постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 № 391 „Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля».

Функціонування ДСМД здійснюється на трьох рівнях, що розподіляються за територіальним принципом: загальнодержавний, регіональний та локальний рівні, які охоплюють пріоритетні напрямки та завдання моніторингу.

Система моніторингу в Донецькій області представляє собою пілотний проект, який сприятиме вирішуванню завдань регіонального моніторингу довкілля.

Цього разу спостереження проводилися на території  Черкаської об’єднанної територіальної громади Слов’янського району Донецької області в смт. Черкаське та  с. Привілля.

Досліджувався  вміст оксиду  вуглецю (СО), оксидів азоту (NO, NOx, NO2), сірчистого  ангідріду (SO2), аміаку (NH3), сірководню (H2S), пилу (загального  та фракцій РМ 10.0, РМ 2.5).

Результати вимірювання порівнювалися з максимально разовою (ГДК м.р.), яка є основною характеристикою небезпечності шкідливої речовини. ГДК м.р встановлюється для попередження рефлекторних реакцій у людини (відчуття запаху, світлової чутливості, біоелектричної активності головного мозку тощо) при короткотривалому впливі ( 20 хв.) атмосферних домішок. Середньодобова гранично допустима концентрація (ГДК с.д.) – характеристика небезпечності шкідливої речовини, встановлена для попередження загальнотоксичного, канцерогенного, мутагенного та інших впливів речовин на організм людини  разі довгострокового перебування людини в такому середовищиі. Така характеристика отримується на основі багаторазовіх цілодобових спостережень.

Цього разу досліджували вплив на атмосферне повітря цеху по переробці соняшнику на олію та крейдяно-вапнякового заводу. Результати дослідження наведені у протоколах нижче.

Отже 16.05.2018 року  не було зафіксовано перевищень ГДК м. р.

Основними речовинами –забруднювачами для смт  Черкаське   виявилися пил, його різні фракції біля крейдяно-вапнякового заводу,  оксид вуглецю та діоксид азоту у центрі селища. Для с. Привілля — пил, його різні фракції, аміак та оксид азоту.

Ситуація потребує подальшого більш ретельного  вивчення стану  атмосферного повітря. Це надасть  можливість   селищній громаді впливати на діяльність підприємств-забруднювачив .

ПРОТОКОЛ ВИМІРЮВАНЬ