ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2019-03-21

У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗАТВЕРДЖЕНО РЕГІОНАЛЬНУ ПРОГРАМУ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ НА ПЕРІОД 2019-2022 РОКИ

19 березня 2019 року головою Донецької облдержадміністрації, керівником обласної військово-цивільної адміністрації підписано розпорядження № 300/5-18 «Про затвердження Регіональної програми формування та розвитку екологічної мережі в Донецькій області на період 2019-2022 роки».

Регіональна програма формування та розвитку екологічної мережі в Донецькій області на період 2019-2022 роки розроблена Державним закладом «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління» на замовлення департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації.

Екомережа — це єдина територіальна система, яка утворюється з метою поліпшення умов для формування та відновлення довкілля, збереження ландшафтного та біорізноманіття, шляхів міграції тварин через поєднання  територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, які мають особливу цінність для охорони навколишнього природного середовища.

Головна мета Програми – спрямування дій обласних та місцевих органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування на реалізацію пріоритетних напрямків у формуванні елементів та розвитку регіональної та місцевих екомереж.

Соціально-екологічною метою Програми є збільшення площі земель області з природними ландшафтами до рівня, достатнього для збереження їх різноманіття, близького до притаманного їм природного стану, та формування їх територіально єдиної системи для забезпечення можливості природних шляхів міграції та поширення видів рослин і тварин, яка б забезпечувала збереження природних екосистем, видів рослинного і тваринного світу та їх популяцій. При цьому регіональна екологічна мережа має відповідати вимогам щодо її функціонування в національній екологічній мережі та виконувати провідні функції щодо збереження біологічного та ландшафтного різноманіття. Крім того, Програма має сприяти збалансованому та невиснажливому використанню біологічних ресурсів у господарській діяльності.

Реалізація Програми забезпечить створення умов для збереження та відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття регіону, а також сприятиме:

— підтриманню екологічної рівноваги на території області;

— посиленню узгодженості діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських екологічних організацій у розв’язанні проблем екологічної безпеки;

— забезпеченню збалансованого та невиснажливого природокористування на значній частині території області;

— запобіганню безповоротній втраті біологічного різноманіття в регіоні та збереженню окремих видів тварин і рослин, цінних природних угрупувань;

— розвитку ресурсної бази для заняття екологічним туризмом, відпочинку та оздоровлення населення;

— підвищенню рівня екологічної свідомості населення.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 300-5-19 від 19.03.2019