ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2018-12-07

У КРАМАТОРСЬКУ ПРОВЕДЕНО ДОСЛІДЖЕННЯ  ВПЛИВУ ДІЮЧИХ ДЖЕРЕЛ ЗАБРУДНЕННЯ НА СТАН  АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ  ЗА ДОПОМОГОЮ ПЕРЕСУВНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ

14 листопада 2018 року за участю фахівців департаменту екології та природних ресурсів проводилися спостереження впливу діяльності підприємств забруднювачів атмосферного повітря розташованих у м. Краматорськ за  вмістом оксиду  вуглецю (СО), оксидам азоту (NO, NO2), сірчистого  ангідріду (SO2), аміаку (NH3), сірководню (H2S), пилу (загального  та фракціям РМ 10.0, РМ 2.5), які входять до основного переліку речовин-забруднювачів під час моніторингу. За результатами спостережень було складено протокол, який наведено нижче.

Нагадаємо, яким чином оцінюється вплив забруднювачів на людину.

Основним критерієм якості атмосферного повітря є гранично допустима концентрація (ГДК) забруднюючої речовини. Для визначення якості атмосферного повітря послуговуються двома ГДК – максимально разовою (ГДК м.р.) і середньодобовою (ГДК с.д.).

Середньодобова гранично допустима концентрація (ГДК с.д.) – характеристика небезпечності шкідливої речовини, встановлена для попередження загальнотоксичного, канцерогенного, мутагенного та інших впливів речовин на організм людини у разі довгострокового перебування людини в такому середовищі. Така характеристика отримується на основі багаторазових цілодобових спостережень.

Пил класифікують за його аеродинамічними властивостями, оскільки ці властивості визначають можливість перенесення та видалення часток з повітря. В дослідженнях використовують наступні розмірні фракції :

TSP–сума речовин у вигляді твердих суспендованих часток (мікрочастинки та волокна) або зважених часток, враховуються всі частки, що знаходяться в повітрі;

РМ10–речовини у вигляді твердих суспендованих часток (мікрочастинки та волокна) із аеродинамічним діаметром менше 10 мкм;

РМ2.5-речовини у вигляді твердих суспендованих часток (мікрочастинки та волокна) із аеродинамічним діаметром менше 2,5 мкм.

У нашому випадку рівень забруднення оцінювався в порівнянні з ГДК  максимально разовою (ГДК м.р.), яка є основною характеристикою небезпечності шкідливої речовини, при короткотривалому впливі ( 20 хв.) атмосферних домішок, а також та для показників РМ 2.5 та РМ 10 згідно вимог з імплементації Директиви 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 року про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи.

Отже 14.11.2018 року  перевищення ГДК* було зафіксовано за вмістом  РМ2.5-речовини у вигляді твердих суспендованих часток (мікрочастинки та волокна) із аеродинамічним діаметром менше 2,5 мкм в районі Саду Бернацького у 1,24 ГДК *, також було зафіксовано перевищення вмісту оксиду азоту (1.12 ГДК м.р), вмісту діоксиду азоту (2.3 ГДК м.р) у центрі міста, на початку бул. Краматорського теж спостерігалося перевищення вмісту оксиду азоту (1.2 ГДК м.р), вмісту діоксиду азоту (2.6 ГДК м.р) та вмісту сірководню (1.1ГДК м.р.). Перевищення ГДК фіксувалося на протязі 20-хвилинного осереднення, в залежності від напрямку вітру. Оксид та діоксид азоту є складовими частинами бурих хмар, які часто спостерігають містяни у небі Краматорська.

ПРОТОКОЛ ВИМІРІВ 14.11.2018 м. Краматорск