ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2019-05-11

У ЛИМАНІ ПЕРЕВІРЕНО СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ (з протоколом вимірів)

25 квітня 2019 року у м. Лиман фахівці департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації та Краматорської ЛСЗА Донецького РЦГМ продовжили спостереження атмосферного повітря за допомогою пересувної екологічної лабораторії.

Спостереження проводилися за вмістом оксиду вуглецю, оксидам азоту, сірчистого ангідріду, аміаку, сірководню, пилу (загального та фракціям РМ 10.0, РМ 2.5), які входять до основного переліку речовин-забруднювачів під час моніторингу. За результатами спостережень було складено протокол ПРОТОКОЛ ЛИМАН

Основним критерієм якості атмосферного повітря є гранично допустима концентрація (ГДК) забруднюючої речовини. Для визначення якості атмосферного повітря послуговуються двома ГДК – максимально разовою     (ГДК м.р.) і середньодобовою (ГДК с.д.).

Середньодобова гранично допустима концентрація (ГДК с.д.) – характеристика небезпечності шкідливої речовини, встановлена для попередження загальнотоксичного, канцерогенного, мутагенного та інших впливів речовин на організм людини у разі довгострокового перебування людини в такому середовищі. Така характеристика отримується на основі багаторазових цілодобових спостережень.

ГДК максимально разова (ГДК м.р) є основною характеристикою небезпечності шкідливої речовини, при короткотривалому впливі (20 хв.) атмосферних домішок.

Пил класифікують за його аеродинамічними властивостями, оскільки ці властивості визначають можливість перенесення та видалення часток з повітря. В дослідженнях використовують наступні розмірні фракції: TSP–сума речовин у вигляді твердих суспендованих часток (мікрочастинки та волокна) або зважених часток, враховуються всі частки, що знаходяться в повітрі; РМ 10–речовини у вигляді твердих суспендованих часток (мікрочастинки та волокна) із аеродинамічним діаметром менше 10 мкм; РМ 2.5-речовини у вигляді твердих суспендованих часток (мікрочастинки та волокна) із аеродинамічним діаметром менше 2,5 мкм.

У нашому випадку рівень забруднення оцінювався в порівнянні з ГДК  максимально разовою, а також ГДК* для показників РМ 2.5 та РМ 10 згідно вимог з імплементації Директиви 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради    від 21 травня 2008 року про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи.

Отже 25.04.2019 року перевищення ГДК* було зафіксовано за вмістом  РМ 2.5-речовини у вигляді твердих суспендованих часток (мікрочастинки та волокна) із аеродинамічним діаметром менше 2,5 мкм в районі автостоянки біля міськвиконкому (3,80 ГДК*), в районі перевулку Вологодського (1.4 ГДК*) та в районі вул.. Шкільної,10 (1.84 ГДК*). Також було зафіксовано перевищення  за вмістом РМ 10 в районі автостоянки біля міськвиконкому (2.04 ГДК*). Перевищення ГДК фіксувалося на протязі 20-хвилинного осереднення, в залежності від напрямку вітру.