ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2018-06-18

У ЛИМАНІ ПЕРЕВІРИЛИ СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ (ПРОТОКОЛ ВИМІРІВ)

Фахівці департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації та Краматорської ЛСЗА Донецького РЦГМ продовжують проводити дослідження впливу діючих джерел забруднення на стан атмосферного повітря за допомогою пересувної лабораторії.
Цього разу спостереження проводилися у м. Лиман. Вивчався вплив ПП «Полімін Донбас» на стан атмосферного повітря та рівень забруднення в центрі міста і біля залізничного вокзалу. За результатами вимірювання вмісту оксиду вуглецю (СО), оксидам азоту (NO, NO2), сірчистого ангідріду (SO2), аміаку (NH3), сірководню (H2S), пилу (загального та фракціям РМ 10.0, РМ 2.5) було складено протоколи, які наведено нижче.
Основним критерієм якості атмосферного повітря є гранично допустима концентрація (ГДК) забруднюючої речовини.
Концентрація-це кількість речовини, яка міститься в одиниці об’єму повітря
Гранично допустима концентрація (ГДК) – це кількість забруднюючої речовини в атмосфері, віднесена до об’єму , яка при постійному контакті чи при тимчасовій дії практично не впливає на здоров’я людини і не викликає негативних змін у нащадків.
В данному випадку рівень забруднення оцінювався в порівнянні з ГДК максимально разовою (ГДК м.р.), яка є основною характеристикою небезпечності шкідливої речовини, при короткотривалому впливі ( 20 хв.) атмосферних домішок.
Отже 8.06.2018 року перевищення ГДК м. р. з не було зафіксовано .
Значення концентрацій контрольованих забруднювачів у повітрі були низькими. В районі вул. Привокзальній основним забруднювачем був оксид вуглецю. В районі провулку Грушевського найбільш високі показники спостерігалися з вмісту діоксиду азоту, біля Міської ради найбільші значення забруднення були з оксиду вуглецю та фракцій пилу РМ 10 і РМ 2.5.
Протокол вимірів Лиман