ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2018-05-03

У МИРНОГРАДІ ПЕРЕВІРИЛИ СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ (протокол вимірів)

Для  впровадження регіональних моніторингових спостережень за станом повітря фахівці Департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації та Краматорської ЛСЗА  продовжують проводити  попередні дослідження, які передбачають обстеження території за допомогою пересувної лабораторії. Здійснюється відбір та аналіз проб з метою вивчення впливу діючих джерел забруднення на довкілля.

В першу чергу дослідження проводяться в місцях, звідкіля поступають жалоби місцевих жителів. І тут треба зазначити, що повітря є рухомою системою, склад якої постійно змінюється, тому достовірність та повнота інформації забезпечується достатньою кількістю контрольованих інгредієнтів, тривалістю терміну спостережень з додержанням усіх нормативів при різних метеоумовах.

Цього разу спостереження проводилися у м. Мирноград. Тут за проханням мешканців мікрорайону  «Новатор» досліджувався вплив роботи важкої техніки в районі одного з териконів мікрорайону поблизу житлового масиву. За результатами вимірювання вмісту оксиду  вуглецю (СО), оксидам азоту (NO, NO2), сірчистого  ангідріду (SO2), аміаку (NH3), сірководню (H2S), пилу (загального  та фракціям РМ 10.0, РМ 2.5) було складено протоколи, які наведено нижче. Рівень забруднення оцінювався в порівнянні з ГДК – максимально разовою (ГДК м.р.), яка є основною характеристикою небезпечності шкідливої речовини, при короткотривалому впливі ( 20 хв.) атмосферних домішок.

Отже 25.04.2018 року  перевищення ГДК м. р. не було зафіксовано.   Основними забруднювачами в мікрорайоні «Новатор»  виявилися пил ( фракції РМ 10 та РМ 2.5), оксид вуглецю та аміак.

Мешканці  м. Мирноград,  як і у  інших містах виявили велику з одного боку зацікавленість до процесу моніторингу, з іншого деяку насторогу.  Ще раз хочеться наголосити, що мета досліджень — об’єктивне вивчення стану довкілля для подальшого прийому управлінських рішень, які у разі виявлення  екологічного ризику дозволять  своєчасно вжити відповідні запобіжні заходи.

Протокол вимірів Мирноград