ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2018-04-04

У НОВОГРОДІВЦІ ПЕРЕВІРИЛИ СТАН ПОВІТРЯ (протокол)

Фахівці департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації спільно з Краматорською лабораторією спостережень за забрудненням атмосферного повітря продовжують проводити  дослідження  впливу діючих джерел забруднення на стан  атмосферного повітря  за допомогою сучасної пересувної екологічної лабораторії.

Цього разу спостереження проводилися у м. Новогродівка. Вимірювання проводилися в селітебних зонах та зонах розташувашшя дитячих закладів на вміст оксиду  вуглецю (СО), оксидів азоту (NO, NOx, NO2), сірчистого  ангідріду (SO2), аміаку (NH3), сірководню (H2S), пилу (загального  та фракціям РМ 10.0, Р.М. 4.0, РМ 2.5 та Р.М. 1,0).

Для вірного розуміння наведених результатів спостереження треба знати, яким чином оцінюється вплив забруднювачів на людину.

Основним критерієм якості атмосферного повітря є гранично допустима концентрація (ГДК) забруднюючої речовини. Для визначення якості атмосферного повітря користуються двома ГДК – максимально разовою (ГДК м.р.) і середньодобовою (ГДК с.д.).

Максимально разова гранично допустима концентрація (ГДК м.р.) – основна характеристика небезпечності шкідливої речовини, яка встановлюється для попередження рефлекторних реакцій у людини (відчуття запаху, світлової чутливості, біоелектричної активності головного мозку тощо) при короткотривалому впливі (20 хв.) атмосферних домішок.

Середньодобова гранично допустима концентрація (ГДК с.д.) – характеристика небезпечності шкідливої речовини, встановлена для попередження загальнотоксичного, канцерогенного, мутагенного та інших впливів речовин на організм людини  разі довгострокового перебування людини в такому середовищиі. Така характеристика отримується на основі багаторазовіх цілодобових спостережень.

Отже 30.03.2018 року  були зафіксовані перевищення ГДК м. р. з сірководню та аміаку в районі розташування ЗОШ№10. Час перевищення ГДК з аміаку тривав 25 хв., а з сірководню 15 хв.

Також, перевищення вмісту фракції пилу РМ 2.5 спостерігалось під час проведення виміру в районі розташування будинку дитячої творчості тривалістю 20 хв (вул. Центральна, 19).

При проведенні вимірів біля «Дитячої молодіжної платформи» (вул. Молодіжна, 5) та дитячого садочку (вул. Центральна, 50) перевищень ГДК по вимірюваним параметрам зафіксовано не було.  Результати наведено у протоколі нижче.

Основними речовинами – забруднювачами для м. Новогродівки  виявилися  пил, його різні фракції, сірчаний ангідрид, аміак, діоксид азоту.

Ситуація потребує більш ретельного  вивчення стану  довкілля. Це надасть  можливість  громаді міста впливати на діяльність підприємств-забруднювачив.

ПРОТОКОЛ ВИМІРЮВАНЬ: протокол Новогродівка