ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2018-03-28

У ПОКРОВСЬКУ ДОСЛІДИЛИ СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації та Краматорська лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного повітря Донецького РЦГМ продовжують проводити  дослідження  впливу діючих джерел забруднення на стан  атмосферного повітря міст та районів Донецької області за допомогою сучасної пересувної екологічної лабораторії.

Цього разу спостереження проводилися у м. Покровськ, в районі розташування ПрАТ «Красноармійський динасовий завод». Виміри проводились по оксиду  вуглецю (СО), оксидам азоту (NO, NOx, NO2), сірчистого  ангідріду (SO2), аміаку (NH3), сірководню (H2S), пилу (загального  та фракціям РМ 10.0, РМ 2.5).

Для вірного розуміння наведених результатів спостереження треба знати, яким чином оцінюється вплив забруднювачів на людину.

Основним критерієм якості атмосферного повітря є гранично допустима концентрація (ГДК) забруднюючої речовини. Для визначення якості атмосферного повітря користуються двома ГДК – максимально разовою (ГДК м.р.) і середньодобовою (ГДК с.д.).

Максимально разова гранично допустима концентрація (ГДК м.р.) – основна характеристика небезпечності шкідливої речовини, яка встановлюється для попередження рефлекторних реакцій у людини (відчуття запаху, світлової чутливості, біоелектричної активності головного мозку тощо) при короткотривалому впливі ( 20 хв.) атмосферних домішок.

Середньодобова гранично допустима концентрація (ГДК с.д.) – характеристика небезпечності шкідливої речовини, встановлена для попередження загальнотоксичного, канцерогенного, мутагенного та інших впливів речовин на організм людини  разі довгострокового перебування людини в такому середовищиі. Така характеристика отримується на основі багаторазовіх цілодобових спостережень.

Отже 25.03.2018 року  перевищення ГДК м. р. у м. Покровськ зафіксовано не було.  Результати вимірів наведено у протоколі нижче. Але слід відзначити, що концентрація забруднюючих речовин у санітарно-захисній зоні ПрАТ «КДМ» по деяким інгредієнтам у кілька разів вище ніж в районі житлового масиву.

Основними речовинами – забруднювачами для міста виявилися  пил, його різні фракції, сірчаний ангідрид, аміак, діоксид азоту.

Мешканці  м. Покровськ  проявляли велику зацікавленість до процесу моніторингу, звучали зауваження з впливу на якості повітря в місті АПК «Інвест». Роботу розпочато. Добре, що з’явилася можливість вивчення реального стану  довкілля міст та районів Донецької області, це надасть  можливість  громаді міста впливати на діяльність підприємств-забруднювачив .

Протокол вимірювань: ПРОТОКОЛ